Ziraat Bankası Personel Alımı 2024 – Başvuru Formu ve Maaş Bilgileri

Ziraat Bankası Personel Alımı 2024 – Başvuru Formu ve Maaş Bilgileri
Yayınlama: 05.07.2024
Düzenleme: 08.07.2024 21:50
61
A+
A-

Ziraat Bankası farklı illerde bulunan şubeleri bünyesinde istihdam etmek üzere farklı unvanlarda çok sayıda erkek/kadın personel alımı yapılacağını duyurdu.

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanda Ziraat Bankası farklı illerde bulunan şubeleri bünyesinde istihdam etmek üzere Üniversitelerin 4 yıllık ilgili bölümlerinden mezun olma şartı ile Müfettiş Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Servis Görevlisi unvanlarında toplam 770 memur, personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

İlgili ilana başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, sınav tarihleri, kadro dağılımı, personel maaşları ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında.

Hangi Unvanlarda Personel Alımı Yapılacak?

Ziraat Bankası farklı illerde bulunan şubeleri bünyesinde istihdam etmek üzere Üniversitelerin 4 yıllık ilgili bölümlerinden mezun olma şartı ile 3 farklı kadroda toplam 770 memur, personel alımı yapacak.

PozisyonPersonel Sayısı
Müfettiş Yardımcısı20 Kişi
Uzman Yardımcısı150 Kişi
Servis Görevlisi600 Kişi
Ziraat Bankası Personel Alımı 2024

Diğer Yazılarımız

Memur Alımı

Başvuru Şartları Neler?

Ziraat Bankası personel alımı ilanına başvuru yapacak adayların aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşımaları gerekmektedir.

Müfettiş Yardımcısı Başvuru Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • 01.01.1994 ve sonrası doğumlu olmak, (18 yaşını doldurmuş olmak)
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,
 • Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
 • Bankacılık Kanununa göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
 • Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmamak (resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenir),
 • Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,
 • Yazılı sınava İdari alandan katılacak adaylar için; Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren İktisat, Ekonometri, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, İstatistik, Bankacılık, Finans, Muhasebe, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Teknoloji Bilgi Yönetimi, İşletme Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri ile bankacılık mesleğiyle ilgili bölümlerinden veya üniversitelerin Finans Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da Eylül 2024 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak.
 • Yazılı sınava Mühendislik alanından katılacak adaylar için; Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da Eylül 2024 itibari mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,
 • Daha önce T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı’nın mülakat aşamasında elenmemiş olmak.

Uzman Yardımcısı Başvuru Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • 01.01.1994 ve sonrası doğumlu olmak, (18 yaşını doldurmuş olmak)
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,
 • Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
 • Bankacılık Kanununa göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
 • Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmamak (resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenir),
 • Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,
 • Yazılı sınava İdari alandan katılacak adaylar için; Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Bankacılık, Finans, Muhasebe, Uluslararası Finans, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Sermaye Piyasası, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, İşletme Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri ile bankacılık mesleğiyle ilgili bölümlerinden veya üniversitelerin İletişim, Ekonometri, İstatistik, Aktüerya, Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Fizik, Tarım Ekonomisi bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da Eylül 2024 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak.
 • Yazılı sınava Mühendislik alanından katılacak adaylar için; Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren ;Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Finans Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da Eylül 2024 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,
 • Daha önce T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Uzman Yardımcılığı Sınavı’nın mülakat aşamasında elenmemiş olmak,
 • Adaylar başvuru sırasında mezuniyetlerine göre İdari Alan veya Mühendislik Alanı tercihi yapacaklardır.

Servis Görevlisi Başvuru Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • 01.01.1994 ve sonrası doğumlu olmak, (18 yaşını doldurmuş olmak)
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,
 • Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
 • Bankacılık Kanununa göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
 • Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmamak (resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenir),
 • Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,
 • Yazılı sınava katılacak adaylar için Ek-2 Bölümler Tablosunda yer alan lisans bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak ya da Eylül 2024 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,
 • Daha önce T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Servis Görevlisi Giriş Sınavı’nın mülakat aşamasında elenmemiş olmak.

Ziraat Bankası Sınav Başvuru Ücreti

Ziraat Bankası personel alımı Sınavına başvuracak adaylar, Üniversite tarafından belirlenen sınav ücreti olarak 650 TL ödeyecektir. Ödeme işlemi, sınav başvurusu esnasında ÜNİVERSİTE’nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile gerçekleştirilecektir. Üniversite kuralları gereği başka kanallardan ödeme kabul edilmeyecektir.

Ziraat Bankası Personel Maaşları 2024

Ziraat Bankası, Türkiye’nin en köklü ve büyük bankalarından biri olarak çalışanlarına cazip maaş ve avantajlar sunmaktadır. 2024 yılında, Ziraat Bankası personel maaşları önemli ölçüde artış göstermiştir. Bu artışla birlikte, bankada çalışan personelin maaşları şu şekildedir:

 • En Düşük Maaş: 30.000 TL
 • Ortalama Maaş: 40.000 TL
 • En Yüksek Maaş: 50.000 TL

Bu maaşlar yalnızca nakit ödemeleri kapsamamakta, çeşitli ek avantajlar da içermektedir.

Ek Avantajlar ve Ödemeler

Ziraat Bankası personeli, maaşlarının yanı sıra birçok ek avantajdan da faydalanmaktadır. Bu avantajlar, çalışanların iş memnuniyetini artıran önemli unsurlar arasında yer alır:

 • Özel Sağlık Sigortası: Çalışanlar, kapsamlı bir özel sağlık sigortasına sahip olup, gözlük ve diş tedavisi gibi sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir.
 • Doğalgaz Yardımı: Banka, personeline her ay 2.000 TL doğalgaz yardımı yapmakta ve bu yardım 7 ay boyunca devam etmektedir.
 • Çift Maaş Ödemeleri: Ziraat Bankası, üç ayda bir çift maaş ödemesi yaparak çalışanlarını desteklemektedir.
 • Olağanüstü Dönem Ödemeleri: Pandemi gibi olağanüstü durumlarda ek ödemeler yapılmaktadır.
 • Yemek Ücreti: 2024 yılında, günlük yemek parası 250 TL’ye yükseltilmiş olup, bu da aylık yaklaşık 5.000 TL’ye tekabül etmektedir.
 • Servis İmkanı: Özellikle şehir içinde çalışanlar için merkezi konumlardan servis hizmeti sunulmaktadır.
 • Temettü Ödemeleri: Banka personeli, yılda bir kez olmak üzere banka kârından pay almaktadır.

Kariyer Gelişimi ve Maaş Artışları

Ziraat Bankası, çalışanlarının kariyer gelişimini de desteklemektedir. Yeni başlayan personel, üç yıl içinde unvanlarını yükseltmek için sınava girme fırsatına sahiptir. Bu sınavı başarıyla geçenler, kariyerlerinde ilerleme kaydedebilir ve maaşlarında %20’ye varan artışlar elde edebilirler.

Maaşlar ve Unvanlar

Banka personelinin maaşları, unvanlarına göre değişiklik göstermektedir. Yönetici pozisyonundaki çalışanlar genellikle en yüksek maaşları alırken, banko görevlileri veya asistanlar daha düşük maaşlarla çalışmaktadır. Ayrıca, satış bölümünde çalışanlar primlerle ödüllendirilmektedir.

2024 Yılında Ziraat Bankası Personel Maaşları

UnvanEn Düşük Maaş (TL)Ortalama Maaş (TL)En Yüksek Maaş (TL)
Yönetici40.00045.00050.000
Banko Görevlisi30.00035.00040.000
Asistan30.00032.00035.000
Satış Personeli30.00037.00045.000
Ziraat Bankası Personel Maaşları 2024

Diğer Avantajlar ve Ödemeler

AvantajTutar (TL)Açıklama
Yemek Parası250 günlükAylık toplam yaklaşık 5.000 TL
Doğalgaz Yardımı2.000 aylık7 ay boyunca devam eden doğalgaz yardımı
Özel Sağlık SigortasıGözlük ve diş tedavisi gibi hizmetler
Çift Maaş Ödemesi3 ayda birÇalışanlara üç ayda bir yapılan çift maaş ödemesi
Temettü ÖdemesiYıllıkBanka kârından alınan pay
Ziraat Bankası Personel Maaşları 2024

Ziraat Bankası, personeline sunduğu bu avantajlar ve maaş artışları ile çalışanlarının memnuniyetini ve motivasyonunu artırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamlı destek paketi, bankanın en değerli varlığı olan insan kaynağını koruma ve geliştirme stratejisinin bir parçasıdır.

Ziraat Bankası Personel Alımı 2024 Başvuru

Ziraat Bankası personel alımı ilanına adaylar başvurularını 02.07.2024 – 19.07.2024 Cuma günü saat 23.59’a kadar İstanbul Üniversitesi’nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesine üye olmak suretiyle yapılacaktır. “Sınav Başvuru Formu” aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş JPEG formatında vesikalık fotoğraf, sınav başvuru formuna eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan veya belirtilen özellikleri taşımayan fotoğrafla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar

Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması halinde başvuru kabul edilmeyecektir.

 İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği tespit edilen aday, bundan doğacak sorumlulukları kabul etmiş sayılacak ve gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı Banka’nın uğrayabileceği her türlü zarardan sorumlu olacaktır.

Ziraat Bankası Personel Alımı 2024
Ziraat Bankası Personel Alımı 2024
Ziraat Bankası Personel Alımı 2024

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.