Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Personel alımı 2024 İş İlanları Başvuru Formu

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Personel alımı 2024 İş İlanları Başvuru Formu
Yayınlama: 29.05.2024
Düzenleme: 29.05.2024 14:19
82
A+
A-

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) merkez ve taşra teşkilatları bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile farklı unvanlarda çok sayıda sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

VGM tarafından yayınlanan ilanda Merkez ve Taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde sözlü sınavla Mühendis, Sosyal Çalışmacı ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi; sözlü sınav yapılmaksızın Büro Personeli, Avukat ve Destek Personeli olmak üzere toplam 122 sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

İlgili ilana başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, kadro dağılımı ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında.

Hangi Unvanlarda Personel Alımı Yapılacak?

VGM merkez ve taşra teşkilatları bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile 10 farklı unvanda toplam 122 sözleşmeli personel alımı yapacak.

PozisyonPersonel Sayısı
Büro Personeli33 Kişi
Avukat5 Kişi
Mühendis (Elektrik)2 Kişi
Mühendis (Harita)1 Kişi
Mühendis (Makina)2 Kişi
Mühendis (İnşaat)5 Kişi
Sosyal Çalışmacı4 Kişi
Koruma ve Güvenlik Görevlisi39 Kişi
Temizlik Görevlisi24 Kişi
Şoför7 Kişi
VGM Personel alımı 2024

Hangi İllerde Personel Alımı Yapılacak?

VGM 22 farklı ilde bulunan yerleşkeleri bünyesinde toplam 122 sözleşmeli personel alımı yapacak.

VGM Personel alımı 2024
VGM Personel alımı 2024

Diğer İlgili Yazılarımız

Diğer Yazılarımız

Başvuru Şartları Neler?

VGM personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda genel ve özel başvuru şartları aranmaktadır.

Genel Başvuru Şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
 • Başvurunun son günü itibarıyla aranan genel ve özel nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
 • ÖSYM tarafından yapılan 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve özel şartlarda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak. (09.06.1989 ve sonrası doğumlu olanlar.)
 • Görevini yapmaya engel vücut ve akıl sağlığı ile engeli bulunmamak. Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu istenilecektir.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18. maddesinde belirtilen “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporunun aşağıda belirtilen hususları da içermesi gerekmektedir;

 1. Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,
 2. Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,
 3. Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,
 4. Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,
 5. Sağlık Kurulu Raporu boy ve kilo bilgilerini içermesi gerekmektedir.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.
 • Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda başvuru yapacağı pozisyon ile aynı ünvanda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak. (Örneğin başka bir kamu kurumunda 4/B sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak çalışanların, Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuruları kabul edilmeyecektir.)
 • Adayların son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.
 • Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
 • Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

VGM Personel Alımı 2024 Başvuru Şekli ve Belgeleri

VGM personel alımı ilanına başvurular 29/05/2024– 09/06/2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.

Şahsen başvuru alınmayacak olup, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il veya nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini PDF formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.

Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna müracaat eden adayların her iki yüzü de görünecek şekilde özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını ve e-Devlet SGK Hizmet Dökümünü; Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) pozisyonuna başvuran adayların ise eDevlet SGK Hizmet Dökümünü “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Belgeler” bölümündeki ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.

Avukat pozisyonuna müracaat eden adayların Avukatlık Ruhsatnamesini “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Belgeler” bölümündeki ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.

Şoför pozisyonuna başvuran adayların SRC2 belgesini ve Psikoteknik değerlendirme belgesini “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Belgeler” bölümündeki ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.

Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir.

Genel Müdürlük gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.