TÜSEB Personel Alımı 2024 Başvuru Formu Şartları

TÜSEB Personel Alımı 2024 Başvuru Formu Şartları
Yayınlama: 18.05.2024
168
A+
A-

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) farklı illerde bulunan yerleşkeleri bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile farklı unvanlarda çok sayıda personel alımı yapılacağını duyurdu.

TÜSEB tarafından yayınlanan ilanda 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 673 üncü maddesi, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve 16/11/2022 tarihli ve 32015 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğine istinaden çeşitli unvanlarda 30 (otuz) personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

İlgili ilana başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru belgeleri, başvuru tarihleri ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında.

Başvuru Şartları Neler?

TÜSEB Personel Alımı 2024
TÜSEB Personel Alımı 2024
TÜSEB Personel Alımı 2024
TÜSEB Personel Alımı 2024

Kura İşlemleri

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu ve 12 nci maddeleri uyarınca İŞKUR tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının dört katına kadar asil ve yedek aday noter kurası ile belirlenecektir. Belirlenen adayların isimleri, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (www.tuseb.gov.tr) internet sayfasında ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar sözlü sınava alınacaktır. Bu adaylar arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asil ve asil sayısı kadar da yedek aday sözlü sınav ile belirlenecektir.

Kura çekim tarihine ve saatine ilişkin duyuru, Başkanlığımızın www.tuseb.gov.tr internet adresinde yer alan duyurular ve insan kaynakları bölümünde yapılacaktır. Kura çekimi, TÜSEB İstanbul Yerleşkesinde noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir. Kura çekilişi, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (https://www.youtube.com/c/tusebgovtr) youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak ve video kayıt altına alınacaktır.

Belirlenen adayların isimleri, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (www.tuseb.gov.tr) internet sayfasında ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Kura çekimi sonucunda belirlenen ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar sözlü sınava alınacaktır. Bu adaylar arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asil ve asil sayısı kadar da yedek aday sözlü sınav ile belirlenecektir.

Diğer Yazılarımız

e-Devlet Şifresi Nasıl Alınır?

Sınav ve Belge İşlemleri

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Başkanlığımıza bildirilen nihai listede yer alan adaylara sözlü sınav yapılacaktır.

Başvurduğu pozisyona ilişkin genel ve özel niteliklere dair kanıtlayıcı belgeleri ilan edilen tarihe kadar teslim eden adayların evrakları, Başkanlığımızca değerlendirilerek şartları tutan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır. Belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren ve belge vermeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınava girecek adayların teslim etmeleri gereken belgeler, belge teslim tarihi, sınava girmeye hak kazanan adaylar, sözlü sınav tarihi ve yeri Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının resmi web sayfasının (www.tuseb.gov.tr) Duyurular ve İnsan Kaynakları bölümünde yayımlanacaktır. Ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Adayların belirtilen tarih, gün ve saatte sözlü sınav için hazır olmaları gerekmektedir. Sınav tarihi, yeri ve saatinde hazır bulunmayan adaylar hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. (Rapor vb. mazeretler kabul edilmeyecektir.)

Sözlü Sınav İşlemleri

Tüm pozisyona başvuran adaylara sözlü sınav yapılacaktır. Yapılacak sözlü sınavın değerlendirilmesinde, adayın mesleki bilgi ve göreve ilişkin bilgi ve becerilerini içeren konulardan yapılacaktır. Sözlü sınava girecek adaylara, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

  • Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan)
  • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan)
  • Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan)
  • Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan)
  • Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan)
  • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan)

konularından sorulan sorular esas alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sınav puanı tespit edilecektir. Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alınmış olması şarttır.

Yapılan sözlü sınav sonucunda asil ve yedek başarılı olan adaylar Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının resmi web sayfasının (www.tuseb.gov.tr) Duyurular ve İnsan Kaynakları bölümünde yayımlanacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

TÜSEB Personel Alımı 2024 Başvuru

TÜSEB personel alımı ilanına başvurular, Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 20.05.2024-24.04.2024 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.