Türkşeker İşçi Alımı 2024 – İŞKUR Başvuru Sayfası ve Şartları

Türkşeker İşçi Alımı 2024 – İŞKUR Başvuru Sayfası ve Şartları
Yayınlama: 22.04.2024
Düzenleme: 22.04.2024 02:24
1.789
A+
A-

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker) farklı illerde bulunan fabrikaları bünyesinde istihdam etmek üzere en az ilköğretim mezunu olma şartı ile farklı unvanlarda çok sayıda işçi alımı için İŞKUR üzerinden iş ilanları yayınladı.

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilgili ilanda Türkşeker illerde bulunan fabrikaları bünyesinde istihdam etmek üzere en az ilköğretim mezunu olma şartı ile İş Makineleri Operatörü, Tır Şoförü, Mekatronik Bakım Onarım Teknisyeni, Kimya Teknisyeni, Makine Teknisyeni, Elektrik Teknisyeni, Mekaniker Buhar Kazanları Teknisyeni, Makine Bakım Onarım Teknisyeni, Endüstriyel Otomasyon Teknisyeni, Bilgisayarlı Makine Teknisyeni, Montaj-Kaynak İşçisi, Torna-Freze ve CNC işçisi, Metal Teknolojisi Teknisyeni, Döküm Teknisyeni, Vinç Operatörü, Kalite Kontrol İşçisi, Taşımalı İmalat Teknisyeni ve Makine Montaj İşçisi unvanlarında toplam 390 daimi işçi alımı yapılacağına yer verilmiştir.

İlgili ilana başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru tarihleri, işçi maaşları ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında.

Hangi Unvanlarda Kaç İşçi Alımı Yapılacak?

Türkşeker illerde bulunan fabrikaları bünyesinde istihdam etmek üzere en az ilköğretim mezunu olma şartı ile İŞKUR üzerinden 17 farklı unvanda toplam 390 daimi işçi alımı yapacak.

Pozisyonİşçi Sayısı
İş Makineleri Operatörü10 Kişi
Tır Şoförü1 Kişi
Mekatronik Bakım Onarım Teknisyeni80 Kişi
Kimya Teknisyeni1 Kişi
Makine Teknisyeni15 Kişi
Elektrik Teknisyeni65 Kişi
Mekaniker Buhar Kazanları Teknisyeni40 Kişi
Makine Bakım Onarım Teknisyeni33 Kişi
Endüstriyel Otomasyon Teknisyeni49 Kişi
Bilgisayarlı Makine Teknisyeni28 Kişi
Montaj-Kaynak İşçisi12 Kişi
Torna-Freze ve CNC işçisi3 Kişi
Metal Teknolojisi Teknisyeni8 Kişi
Döküm Teknisyeni3 Kişi
Vinç Operatörü3 Kişi
Kalite Kontrol İşçisi1 Kişi
Taşımalı İmalat Teknisyeni9 Kişi
Makine Montaj İşçisi1 Kişi
Türkşeker İşçi Alımı 2024

Başvuru Yapabileceğiniz Diğer İlanlar

Hangi İllerde Alımı Yapılacak?

Türkşeker, Ankara, Eskişehir, Turhal Makina Fabrikası, Afyon İmalat Birimi ve Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası (EMAF)’nda belirsiz süreli çalıştırılmak üzere farklı eğitim düzeylerinde 390 Sürekli işçi alımı yapılacaktır.

Başvuru Şartları Neler?

Türkşeker işçi alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda genel ve özel başvuru şartları aranmaktadır.

Genel Şartlar

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

 • 18 yaşını tamamlamış olmak.
 • Başvuruda bulunduğu iş ilanı için tespit olunan özel ve genel tüm şartlara sahip olmak. Adayların son başvuru tarihi itibarıyla ilanda yer alan iş gücü taleplerinin karşılarında belirtilen okul bölümlerinin birinden mezun olması veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen ustalık belgelerinin birine sahip olması ve belirtilen diğer özel şartları sağlaması gerekmektedir. (Ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir.) İlan şartlarında istenen örgün öğretime devam edenler başvuruda bulunamaz.
 • Başvuru yapacak adayların, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak.
 • Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler ya da koşullu salıverilenlerin eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmek.
 • Kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
 • Yapılacak Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
 • Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
 • Başvurunun son günü itibarıyla ilanda talep edilen özel ve genel tüm şartlara haiz olmak, ilanda istenen üst öğrenimden daha üst bir öğrenim mezuniyeti bulunmamak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 • İşçi taleplerine başvuracak adaylar için il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.
 • Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
 • Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
 • Başvuracak adayların 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 15’inci maddesi gereği; sağlık durumlarının yapacakları iş ve meslek kolunda çalışmalarında sakınca olmadığını Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yetkilendirilmiş tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ile tehlikeli/çok tehlikeli, yüksek yerlerde ve vardiyalı işlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığına, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin sağlam tanısını içerir Sağlık Kurulu Raporu ile belgelemeleri gerekmekte olup, Adayların çalışma koşulları ve Sağlık Kurulu Raporları ile birlikte değerlendirerek yapacakları işe uygun olup/olmadıklarına dair karar İşyeri Hekimi tarafından verilecektir.
 • Tehlikeli/çok tehlikeli, yüksek yerlerde ve vardiyalı işlerde günün yirmi dört saati devamlılık gösteren üretim sektöründe çalışılacak olup çalışma saat ve şekilleri Kurum tarafından düzenlenecektir.
 • İşe yerleştirmeye hak kazandığı halde belirtilen süre içerisinde göreve başlamayanların/işe başlama hakkından feragat edenlerin, deneme süresi içerisinde herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona erenlerin, başvuru şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine istihdam edilmek üzere, kadro/pozisyon bazında yedek listeden başarı sırasına göre işe yerleştirme yapılabilecektir.
 • Adaylar, göreve başladıktan sonra 3 (üç) ay boyunca deneme sürecine tabi tutulacak olup deneme süresi içerisinde işveren vekili ve/veya işçi iş sözleşmesini her zaman tazminatsız feshedebilir. Deneme süresi sonunda; hakkında olumlu kanaat raporu düzenlenen işçilerin kesin kabulleri yapılacak, olumsuz kanaat raporu düzenlenenlerin ise iş akdi tazminatsız fesih edilecektir.
 • Adaylar göreve başladıktan sonra 5 (beş) yıl nakil talebinde bulunamayacaklardır.
 • İşyeri ilgili Fabrika Müdürlüğü Merkezi olacaktır.

Türkşeker İşçi Maaşları 2024

2024 yılı ocak ayı itibariyle Kamuda çalışan işçi maaşlarına %32,57 oranında zam yapıldı. Bu zam, işçi maaşlarında 3.000 TL’ye kadar bir artış sağladı. Asgari ücret zammı ve enflasyon farkı da eklendiğinde, en düşük kamu işçisi maaşı 15.000 TL’ye yükseldi. Bu maaşlara ek olarak ikramiye, gece zammı, vardiya primi, yol, yemek gibi ek ödemeler yapılmakta olup, en düşük Türkşeker işçi maaşı 30.000 TL civarındadır.

29 Ocak 2024 Ek Protokol: Hükümet ve sendikalar arasında imzalanan ek protokol ile, yürürlük süresi ocak ayından sonra başlayan toplu iş sözleşmelerinde de %32,57’lik zam uygulanmasına karar verildi. Bu sayede, daha önce zam alamayan bazı kamu işçileri de bu zamdan faydalandı.

Ancak, maaşlar pozisyona, deneyime, eğitime ve çalışılan şehre göre değişiklik gösterebilmektedir.

İŞKUR Türkşeker İşçi Alımı 2024 Başvuru

Türkşeker, Şeker Fabrikası işçi alımı ilanına adaylar 22.04.2024 – 26.04.2024 tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir.

Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

Türkşeker İşçi Alımı 2024
Türkşeker İşçi Alımı 2024
Türkşeker İşçi Alımı 2024
Türkşeker İşçi Alımı 2024
Türkşeker İşçi Alımı 2024

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.