TÜRASAŞ Personel Alımı 2024 İş Başvuru Formu ve Şartları

TÜRASAŞ Personel Alımı 2024 İş Başvuru Formu ve Şartları
Yayınlama: 16.04.2024
914
A+
A-

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) Eskişehir ve Sivas Bölge Müdürlükleri bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile farklı unvanda çok sayıda personel alımı yapılacağını duyurdu.

TÜRASAŞ tarafından yayınlanan ilgili ilanda en az lise mezunu olma şartı ile Kaynakçı, NC/CNC Tezgah Operatörü, Beden İşçisi (Genel) unvanlarında eski hükümlü ve engelli adaylar arasından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere toplam 10 daimi işçi alımı yapılacağına yer verilmiştir.

İlgili ilana başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru formu, kadro dağılımı ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Hangi Unvanlarda Personel Alımı Yapılacak?

TÜRASAŞ Eskişehir ve Sivas Bölge Müdürlükleri bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile 3 farklı unvanda toplamda 10 eski hükümlü ve engelli işçi alımı yapacak.

TÜRASAŞ Personel Alımı 2024
TÜRASAŞ Personel Alımı 2024
TÜRASAŞ Personel Alımı 2024

TÜRASAŞ İşçi Alımı 2024 Başvuru Şartları

TÜRASAŞ personel alımı ilanına başvuru yapacak adayların aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşımaları gerekmektedir.

Kaynakçılık (Eski Hükümlü) Başvuru Şartları

 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
 • İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını aşmamış olmak,
 • Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
 • Genel Müdürlüğümüze bağlı Bölge Müdürlüklerimizin ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların Eskişehir ili ve ilçelerinde ikamet edenler karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
 • Ortaöğretim (lise ve dengi) okuldan ilanın yayımlandığı gün itibarıyla mezun olmak
 • Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,
 • Alınacak işçilerin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,
 • Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını, Ağır ve Tehlikeli İşler Sınıfında tanımlanan işlerde çalışabilir olduğunu belgelemek şartları aranır.

NC/CNC Tezgah Operatörü (Eski Hükümlü) Başvuru Şartları

 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
 • İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını aşmamış olmak,
 • Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
 • Genel Müdürlüğümüze bağlı Sivas Bölge Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların Sivas ili ve ilçelerinde ikamet eden adaylar arasından karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
 • Endüstri Meslek Lisesinin Bilgisayarlı Makine İmalatı veya Tesviye Bölümlerinden birinden ilanın yayımlandığı gün itibarıyla mezun olmak.
 • Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,
 • Alınacak işçilerin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,
 • Adaylar gece çalışmasını, vardiyalı çalışma düzenini, görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını, Ağır ve Tehlikeli İşler Sınıfında tanımlanan işlerde çalışabilir olduğunu belgelemek şartları aranır.

Beden İşçisi (Engelli) Başvuru Şartları

 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
 • İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını aşmamış olmak,
 • Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
 • Genel Müdürlüğümüze bağlı Sivas Bölge Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların Sivas ili ve ilçelerinde ikamet edenler karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
 • İlanın yayımlandığı gün itibari ile Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak,
 • Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,
 • Alınacak işçilerin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,
 • Adaylar gece çalışmasını, vardiyalı çalışma düzenini, görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,
 • Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmaması gerekmektedir.

İlginizi Çekecek Diğer Yazılarımız

TÜRASAŞ Personel Alımı 2024 Başvuru Şekli

TÜRASAŞ işçi, personel alımı ilanına adaylar başvurularını, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 16.04.2024 – 22.04.2024 tarihleri arasında yapacaktır.

Her bir aday, İŞKUR’un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecektir.

İŞKUR tarafından belirlenen asil ve yedek adayların listesi, istenen belgeler ve mülakat tarihi işverenin www.turasas.gov.tr İnternet adresi üzerinden duyurulacaktır. Adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.