TÜİK Personel Alımı 2024 Başvuru Formu ve Şartları

TÜİK Personel Alımı 2024 Başvuru Formu ve Şartları
Yayınlama: 24.06.2024
55
A+
A-

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı personel alımı ilanını yayımladı. Merkez ve Taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere çeşitli pozisyonlarda sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Başvurular, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ve ilgili Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda gerçekleşecek. TÜİK personel alımı 2024 kapsamında anketör, destek personeli (temizlik görevlisi) ve teknisyen pozisyonlarında toplam 55 kişi istihdam edilecek.

KPSS puan sıralamasına göre değerlendirilecek adaylar, belirlenen şartlar çerçevesinde TÜİK bünyesinde görev yapma fırsatı elde edecek. İşte, TÜİK personel alımı başvuru formu ve şartlarına dair tüm detaylar!

Hangi Unvanlarda Personel Alımı Yapılacak?

TÜİK’in 2024 yılı personel alım ilanında istihdam edilecek pozisyonlar ve bu pozisyonlara yerleştirilecek aday sayıları aşağıdaki tabloda detaylı olarak verilmiştir:

TeşkilatGörevÇalıştırılacağı BirimCinsiyetAdet
MerkezAnketörTürkiye İstatistik Kurumu BaşkanlığıKadın/Erkek10
MerkezDestek Personeli (Temizlik Görevlisi)Türkiye İstatistik Kurumu BaşkanlığıKadın10
MerkezDestek Personeli (Temizlik Görevlisi)Türkiye İstatistik Kurumu BaşkanlığıErkek2
MerkezTeknisyen (Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme)Türkiye İstatistik Kurumu BaşkanlığıErkek3
MerkezTeknisyen (İnşaat Teknolojisi)Türkiye İstatistik Kurumu BaşkanlığıErkek1
MerkezTeknisyen (Elektrik-Elektronik Teknolojisi)Türkiye İstatistik Kurumu BaşkanlığıErkek1
TaşraAnketörTÜİK Diyarbakır Bölge MüdürlüğüKadın/Erkek1
TaşraAnketörTÜİK Edirne Bölge MüdürlüğüKadın/Erkek1
TaşraAnketörTÜİK Gaziantep Bölge MüdürlüğüKadın/Erkek1
TaşraAnketörTÜİK Hatay Bölge MüdürlüğüKadın/Erkek3
TaşraAnketörTÜİK İstanbul Bölge MüdürlüğüKadın/Erkek5
TaşraAnketörTÜİK Kars Bölge MüdürlüğüKadın/Erkek2
TaşraAnketörTÜİK Malatya Bölge MüdürlüğüKadın/Erkek2
TaşraAnketörTÜİK Siirt Bölge MüdürlüğüKadın/Erkek2
TaşraAnketörTÜİK Van Bölge MüdürlüğüKadın/Erkek1
TaşraDestek Personeli (Temizlik Görevlisi)TÜİK Hatay Bölge MüdürlüğüKadın/Erkek2
TaşraDestek Personeli (Temizlik Görevlisi)TÜİK İstanbul Bölge MüdürlüğüKadın/Erkek2
TaşraDestek Personeli (Temizlik Görevlisi)TÜİK İzmir Bölge MüdürlüğüKadın/Erkek1
TaşraDestek Personeli (Temizlik Görevlisi)TÜİK Kastamonu Bölge MüdürlüğüKadın/Erkek1
TaşraDestek Personeli (Temizlik Görevlisi)TÜİK Kars Bölge MüdürlüğüKadın/Erkek1
TaşraDestek Personeli (Temizlik Görevlisi)TÜİK Konya Bölge MüdürlüğüKadın/Erkek1
TaşraDestek Personeli (Temizlik Görevlisi)TÜİK Nevşehir Bölge MüdürlüğüKadın/Erkek1
TaşraDestek Personeli (Temizlik Görevlisi)TÜİK Van Bölge MüdürlüğüKadın/Erkek1
Toplam55
TÜİK Personel Alımı 2024

Diğer İlgili Yazılarımız

Memur Alımı

TÜİK Personel Alımı 2024 Başvuru Şartları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı personel alımları kapsamında çeşitli unvanlarda toplam 55 sözleşmeli personel istihdam edecek. Merkez ve Taşra teşkilatlarında görevlendirilecek personel alımları için belirlenen pozisyonlar ve adaylarda aranan nitelikler şu şekildedir:

Genel Başvuru Şartları

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfta geçirilmiş olmak,
 • Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak,
 • 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans düzeyi için KPSS P3 ve ortaöğretim düzeyi için KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilanın KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak, Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine eklenen; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin tek taraflı feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitim tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.

Başvuru Belgeleri

 • Diploma veya mezuniyet belgesi, (Sistemden otomatik aktarılacaktır, aktarılmaması durumunda yüklenmesi gerekmektedir.)
 • Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine “Denklik Gösterir Belgelerini” yüklemeleri gerekmektedir. (Sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
 • KPSS Sonuç Belgesi, (Sistemden otomatik aktarılacaktır.)
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini “4/B Hizmet Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir. (Söz konusu belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
 • Anketör pozisyonuna müracaat edecek adayların Anketörlük Belgesi, (Varsa sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
 • Anketör pozisyonuna müracaat edecek adaylar için; Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu beyan etmek, (Söz konusu belge atama esnasında talep edilecektir.)
 • Erkek adaylar için askerlik durumuna ilişkin bilgiler e-devlet üzerinden sisteme otomatik yüklenecektir.
TÜİK Personel Alımı 2024

TÜİK Personel Alımı 2024 Başvuru Şekli ve Tarihi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı personel alımları için başvuruları kabul ediyor. Adaylar, başvurularını 24 Haziran 2024 saat 09:00’dan itibaren 8 Temmuz 2024 saat 18:00’e kadar e-Devlet üzerinden “Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresinden elektronik ortamda yapabileceklerdir.

Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından adayların, “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar, başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından ve istenilen belgelerin sisteme yüklenmesinden sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Süresi içinde yapılmayan, nitelikleri uygun olmayan, faks, şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

TÜİK personel alımı başvuru sürecinde dikkatli ve titiz olunması, başvurunun geçerliliği açısından büyük önem taşımaktadır. Başvuru sürecindeki tüm adımları eksiksiz tamamlayarak, kariyerinize TÜİK’te başlamanın ilk adımını atabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.