Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOP) Personel Alımı 2024 İş Başvuru Formu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOP) Personel Alımı 2024 İş Başvuru Formu
Yayınlama: 29.04.2024
318
A+
A-

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOP) kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az ortaöğretim mezunu olma şartı ile farklı unvanlarda çok sayıda personel alımı yapılacağını duyurdu.

Yayınlanan ilanda GOP Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Sulusaray FTR/Termal Tedavi Merkezi ve diğer birimlerinde (Giderleri Özel Bütçeden Karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 dönemi KPSS puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 62 adet sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

İlgili ilana başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu, başvuru için gerekli belgeler ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında.

Hangi Unvanlarda Personel Alımı Yapılacak?

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOP) kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az ortaöğretim mezunu olma şartı ile 6 farklı unvanda toplam 62 sözleşmeli personel alımı yapacak.

PozisyonPersonel Sayısı
Hemşire 20 Kişi
Sağlık Teknikeri
(Ameliyathane)
1 Kişi
Sağlık Teknikeri
(Fizyoterapi)
2 Kişi
Koruma ve Güvenlik Görevlisi6 Kişi
Destek Personeli
(Hastabakıcı)
8 Kişi
Büro Personeli 8 Kişi
Destek Personeli
(Hizmetli)
15 Kişi
Teknisyen
(Elektrik Elektronik Teknolojisi)
1 Kişi
Teknisyen
(Makine Bakım Onarım)
1 Kişi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOP) Personel Alımı 2024

Diğer İlgili İlanlar

Tokat Belediyesi (TOKBEL) Personel Alımı 2024 İş İlanları

Başvuru Şartları Neler?

GOP personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda genel ve özel başvuru şartları aranmaktadır.

Genel Başvuru Şartları

  • Türk Vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
  • Erkek adayların muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.
  • 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
  • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

Diğer Şartlar

  • İlanda belirtilen şartları taşımak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri (ruhsal-fiziksel) bulunmamak,
  • Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde (il ve ilçe) çalışmayı kabul etmek,
  • Herhangi bir engelli raporu olmamak,
  • Vardiyalı çalışma düzeninde çalışmayı kabul etmek (Tüm pozisyonlar için)
  • Atanmaya hak kazanma durumunda tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu istenecektir.
  • Çalışma deneyiminde pozisyonun karşısında belirtilen SGK/İŞKUR meslek kodları ve SGK kayıtları dikkate alınacaktır.
  • İlanda belirtilen meslek kodlarındaki ilan yayım tarihi öncesi çalışma deneyimleri değerlendirmeye alınacaktır.
  • İlan başvuru tarihlerindeki SGK/İŞKUR meslek kodu düzelti veya değişiklikleri kabul edilmeyecektir.
  • ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan,
  • Ortaöğretim mezunları için 2022 sınavı P94 puanı,
  • Önlisans mezunları için 2022 sınavı P93 puanı,
  • Lisans mezunları için 2022 sınavı P3 puanı değerlendirilecektir.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOP) Personel Alımı 2024
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOP) Personel Alımı 2024
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOP) Personel Alımı 2024

GOP Personel Alımı 2024

GOP personel alımı ilanına adaylar 29.04.2024-13.05.2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirecektir. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

  • Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına atanmaya hak kazanılması halinde adayların boy ve kilo ölçümü Üniversitemiz bünyesinde tekrar yapılacak olup başvuru şartını sağlamadıkları anlaşılanların atama hakları iptal edilecektir.
  •  Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.
  •  Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
  • Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir.” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
  •  Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
  • Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.
  • Unvan bazlı istenilen diğer belgeler (pdf veya jpeg) formatında Kariyer Kapısı başvuru ekranında “Diğer Belgeleriniz” bölümüne yüklenecektir.
  • Kariyer Kapısı başvuru ekranında “Diğer Belgeleriniz” bölümüne yüklenen belgelerin asıllarını, atanmaya hak kazanması durumunda ibraz etmeleri gerekmektedir. Karekodlu belge yükleyen adaylar, doğrulama kodu ve karekodunun okunaklı olmasına dikkat etmeleri gerekir.
  • Doğrulama kodu okunmayan ya da sistemden doğrulanmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.
  • Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler”

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.