Selçuk Üniversitesi Personel Alımı 2024 Başvuru Formu ve Şartları

Selçuk Üniversitesi Personel Alımı 2024 Başvuru Formu ve Şartları
Yayınlama: 25.03.2024
1.391
A+
A-

Selçuk Üniversitesi bünyesinde ihtiyaç duyulan kadrolarda farklı unvanlarda en az lise mezunu olma şartı ile çok sayıda erkek/kadın personel alımı yapılacağını duyurdu.

Yayınlanan ilanda Selçuk Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre Büro Personeli, Destek Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Diyetisyen, Mühendis, Sağlık Teknikeri pozisyonlarında toplam 45 (kırk beş) adet sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Kadro dağılımı, başvuru şartları, başvuru formu, başvuru belgeleri ve diğer tüm detaylar haberimizde.

Hangi Unvanlarda Personel Alımı Yapılacak?

Selçuk Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 6 farklı unvanda toplam 45 (kırk beş) adet sözleşmeli personel alımı yapılacak.

PozisyonPersonel Sayısı
Büro Personeli5 Kişi
Destek Personeli19 Kişi
Koruma ve Güvenlik Görevlisi15 Kişi
Diyetisyen1 Kişi
Mühendis (Bilgisayar)1 Kişi
Sağlık Teknikeri4 Kişi
Selçuk Üniversitesi Personel Alımı 2024

Başvuru Şartları Neler?

Başvuru yapacak adayların aşağıda yer alan genel ve özel başvuru şartlarını taşımaları gerekmektedir.

Genel Başvuru Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • İlan edilen kadro pozisyonlara atanacak personellerin görevini yapmaya engel sağlık sorunu olmamak.
 • Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
 • Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)
 • Sözleşme imzalamaya hak kazanan ve evraklarını eksiksiz olarak teslim eden adaylar hakkında, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca arşiv araştırması yaptırılacaktır.

Özel Başvuru Şartları

 • Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
 • Ortaöğretim, Ön lisans ve Lisans mezunlarının 2022 KPSS (B) sınavına girmiş olması.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde ve vardiyalı sistemde çalışabileceklerini kabul etmiş olmak.
 • Destek Personeli pozisyonuna başvuran adaylardan sadece Orta öğretim mezunlarının başvuruları kabul edilecektir. Yükseköğretim Kurumlarında örgün öğretime devam eden öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir. (Açık Öğretim hariç)
Selçuk Üniversitesi Personel Alımı 2024
Selçuk Üniversitesi Personel Alımı 2024

Online Yüklenecek Başvuru Belgeleri

 • Fotoğraf başvuru sırasında ilgili alana yüklenecektir. (Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf sisteme yüklenecektir. )
 • Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi.
 • Ortaöğretim mezunları için önlü-arkalı diploma fotokopisi, Yükseköğrenim (önlisans ve lisans) mezunları için e-devlet’ten alınacak BARKODLU mezuniyet belgesi.
 • Son 15 gün içinde e-Devlet sisteminden “Devlet Memuriyeti” için “Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü” adına alınmış BARKODLU Adli Sicil Kayıt Belgesi (E-devletten alınabilir)
 • Ortaöğretim, Ön lisans ve Lisans mezunları için BARKODLU 2022 KPSS (B) sonuç belgesi.
 • Erkek adaylar için son 15 gün içinde e-devlet sisteminden alınmış BARKODLU askerlik durum belgesi,
 • Son 1 (bir) yıl içerisinde 4/B’li (sözleşmeli) personel pozisyonunda çalışmış olanlar için, daha önce 4/B’li (sözleşmeli) personel pozisyonunda çalıştığı kurumdan alınacak 1 (bir) yıl bekleme süresine tabi olmadığını gösteren belge ve e-devlet sisteminden alınmış BARKODLU SGK Hizmet Dökümü.
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi için başvuran adaylar son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası
 • İlanda aranan nitelik kısmındaki sertifika ve diğer belgeler.

Not: 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Ek madde 7” maddesi gereğince: (Karar Sayısı: Ek: 12/3/2012-2012/2964) Başvuru yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi ve askerlik durumlarına ilişkin yazılı beyanları esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur.

Selçuk Üniversitesi Personel Alımı Başvuru Formu

Selçuk Üniversitesi personel alımı ilanına adaylar 25.03.2024 (saat 08:00’den) – 15.04.2024 (saat: 17:00 ‘a kadar) personelilan.selcuk.edu.tr web adresi üzerinden online olarak başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Başvuru için gerekli evrakların yüklenmesi ve yüklenen bu evrakların görüntülenebilir olduğunun kontrol edilmesi adayların sorumluluğundadır. Adaylar yapmış oldukları başvurunun detaylarına T.C. kimlik numarası ve başvuru sonrası görüntülenen referans numarasını kullanarak http://personelilan.selcuk.edu.tr/aday/login adresinden ulaşabilmekte, herhangi bir eksikliği görüntüleyebilmekte ve düzenleyebilmektedir.

Başvuru evraklarının sorunsuz yüklenmesi için adayların başvurularını mobil cihazlar yerine masaüstü bilgisayarlardan gerçekleştirmesi tavsiye edilmektedir.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.