RTEÜ Personel Alımı 2024 Başvuru Formu ve Şartları

RTEÜ Personel Alımı 2024 Başvuru Formu ve Şartları
Yayınlama: 24.06.2024
39
A+
A-

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile farklı unvanlarda çok sayıda personel alımı yapılacağını duyurdu.

RTÜ tarafından yayınlanan ilanda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ve 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında, Üniversitemiz merkez ve bağlı birimlerinde görev almak üzere personel alımı yapılacaktır.

Alım sürecinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartları ve pozisyonla ilgili özel şartları başvuru tarihinden itibaren taşıyan adaylar arasından KPSS puanı baz alınarak sıralama yapılacaktır. İlgili pozisyonlar ve detaylar aşağıda belirtilmiştir.

Başvuru Şartları Neler?

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.
  • 2022 yılı KPSS (B) grubu lisans öğrenimi düzeyinde KPSSP3; ön lisans öğrenimi düzeyinde KPSSP93; ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenimi düzeyinde KPSSP94 puan türünden sınava girmiş olmak.
  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  • 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine eklenen “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” şartını sağlıyor olmak.
  • “7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” ile “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca yaptırılacak “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” ya da “arşiv araştırması” sonucu olumlu olmak.
RTEÜ Personel Alımı 2024
RTEÜ Personel Alımı 2024
RTEÜ Personel Alımı 2024

Diğer İlgili Yazılarımız

Başvuru Belgeleri

  • Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler eDevlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığıyla temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.
  • Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin de eklenmesi gerekmektedir.
  • Destek Personeli-Temizlik Görevlisi pozisyonu için Tecrübe Sahibi Olduğunu Gösterir SGK Hizmet Dökümü Belgesi (SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Ünvan Listesi başlığıyla eDevlet sisteminden alınan SGK Hizmet Dökümü belgesi barkodlu; SGK’dan alınan SGK Hizmet Dökümü Belgesi ise onaylı olmalıdır. SGK Hizmet Dökümü Belgesinde ilgili kişinin söz konusu alanda çalışmış olduğunu gösteren meslek kodu yer almalıdır. SGK Hizmet Dökümü Belgesinde meslek kodu bulunmayanlar ise çalışmış oldukları Kurum/Firma/İş Yerinden istenen tecrübe şartı alanında çalışmış olduklarına dair onaylı çalışma belgesini ibraz etmelidirler.)
  • Tüm pozisyonlar için emeklilik ve yaşlılık aylığı alıp almadığına ilişkin belge (SGK Tescil ve Hizmet Dökümü başlığıyla e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak ya da SGK’dan alınabilir. Bu belge sonuçlar açıklandıktan sonra sıralamaya girip yerleşme hakkı kazanan adaylardan istenecektir.)
  • Tüm pozisyonlar için resmî veya özel sağlık kurumlarından alınmış görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı olmadığına ilişkin durum bildirir sağlık kurulu raporu. (Bu belge sonuçlar açıklandıktan sonra sıralamaya girip yerleşme hakkı kazanan adaylardan istenecek olup “vardiyalı çalışma sistemi” uygulanacak pozisyonlar için kurul raporunda ayrıca “vardiyalı çalıştırılabilir.” ibaresinin yazması gerekmektedir.)

NOT: e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınacak belgelerin başvuru tarihleri içinde alınmış olması gerekmektedir. Diğer türlü ibraz edilecek belgelerin sisteme asıllarının yüklenmesi esastır. Belgelerin noter ya da resmî kurumlarca onaylanmış suretleri de kabul edilecektir.

Kurumumuzda normal mesai saatleri 08.00-17.00 olup vardiyalı çalıştırılacak personel için mesai saatleri 24 saat esaslı ve dönüşümlü çalışma şeklinde uygulanmaktadır. Adayların istihdama hak kazanmaları durumunda, kendilerine uygulanacak mesai saatleri içinde ders sebebiyle görev yerlerinden ayrılmalarına izin verilmeyeceğinden herhangi bir kurumda örgün öğrenim öğrencisi olan adayların başvuru yaparken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

İstihdama hak kazanıp göreve başlatılan personelin dört yıl süreyle herhangi bir sebeple kurumlar arası naklen geçişi (ataması) yasal olarak mümkün olmadığından başvuru yapacak adayların bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

RTEÜ Personel Alımı 2024 Başvuru Şekli

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) 2024 yılı personel alımı başvuruları, 24 Haziran 2024 ile 08 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Başvurular, yalnızca e-Devlet üzerinden “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” internet adresi (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden kabul edilecektir. Şahsen başvurular ve posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Bu süreci takip ederek başvurunuzu zamanında ve doğru şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru işleminin süresi içinde hatasız ve eksiksiz olarak yapılmasından, istenilen belgelerin süresi içinde sisteme yüklenmesinden ve belgelerde vermiş oldukları beyanlardan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

Süresinde yapılmayan veya sistemde meydana gelen aksamalar sebebiyle geç yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Bu sebeple adayların başvuru işleminin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri önem arz etmektedir.

Adaylar sadece bir ilan koduna başvuru yapacaklardır. Aynı ya da farklı ünvanlı birden fazla ilan koduna başvuru yapanların her iki başvurusu da geçersiz sayılacaktır.

KPSS’de yüksek puan almak ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmayacak, pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yapılan sıralamada adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet notu yüksek olana, bunların da eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana öncelik verilecektir.

Asıl aday pozisyon sayısının on katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak yerleşen adaylardan feragat eden, sıralamaya girip yerleşme hakkı kazananlardan istenen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen, belgelerde başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen vb. adayların yerine yedek adaylardan yerleştirme yapılacaktır.

Aranılan nitelikler ile ilanda belirtilen şartlara ilişkin tüm belgeler, sonuçların açıklanmasına müteakip yerleştirilen adaylardan istenecektir. (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınacak belgelerin başvuru tarihleri içinde alınmış olması gerekmektedir. İstenilen belgelerin asıllarının veya noter ya da resmî kurumlarca onaylanmış suretlerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.)

Yerleştirmeye hak kazanan adaylar için çalıştırılacağı birime göre “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” ya da “arşiv araştırması” yaptırılacak olup sonucun olumlu olması halinde adaylarla sözleşme yapılacaktır.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile tazmin edilecektir.

İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin yapıldığı tüm ilçe yerleşkelerine Kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

Üniversitemiz ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Alıma ilişkin tüm duyurular www.erdogan.edu.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

Ayrıca adaylar başvurularına ilişkin tüm bilgilere Kariyer Kapısı Platformu üzerinden de ulaşabileceklerdir.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.