Özalp Belediyesi Personel Alımı 2024 – İş Başvuru Formu

Özalp Belediyesi Personel Alımı 2024 – İş Başvuru Formu
Yayınlama: 11.03.2024
Düzenleme: 11.03.2024 23:01
353
A+
A-

Van Özalp Belediyesi iştiraki olan Özalp Belediyesi Personel A.Ş. kendi birimleri bünyesinde istihdam etmek üzere en az ilköğretim mezunu adayları bünyesine katmaya hazırlanıyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan iş ilanına göre Oto Tamir Ustası, Muhasebeci, Mimar, İş Makinesi Operatörü, Çevre Mühendisi unvanında toplam 6 daimi işçi, personel alımı yapılacaktır.

Başvuruda bulunacak adayların, ilanla ilgili belirtilen iş başvuru şartlarına dikkat etmeleri önemlidir. İş ilanına başvuruda bulunacak adaylar için gerekli olan iş başvuru formu, başvuru için istenen belgeler ve başvuru tarihleri gibi önemli detaylar aşağıda yer almaktadır.

Hangi Unvanlarda Personel Alımı Yapılacak?

İŞKUR üzerinden yayımlanan iş ilanına göre, Oto Tamir Ustası, Muhasebeci, Mimar, İş Makinesi Operatörü, Çevre Mühendisi unvanında toplam 6 daimi işçi, personel alımı yapılacaktır.

PozisyonAlınacak Personel Sayısı
Oto Tamir Ustası1 Kişi
Muhasebeci1 Kişi
Mimar1 Kişi
İş Makinesi Operatörü2 Kişi
Çevre Mühendisi1 Kişi
Özalp Belediyesi Personel Alımı

Benzer Yazılar

İş Başvuru Şartları Neler?

Başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları şu şekilde;

Oto Tamir Ustası Başvuru Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, mili savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • İlk ilan tarihi itibari ile 40 (kırk) yaşını geçmemiş olmak.
 • Erkek adaylar için; Askerlik durumu itibarıyla, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf olmuş yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve engel durumu bulunmamak ve şehirlerarası seyahat görev engeli bulunmamak.
 • Kamu haklarından mahrum olmamak.
 • En az ilköğretim, en çok ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.
 • Mesleki yeterlilik belgesi (kalfalık, ustalık veya usta öğreticilik belgesi)’né sahip olmak. 9- Yaptırılacak arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması. (Adayın hak kazanması halinde kurum tarafından yapılacaktır.)
 • Ayrıca Devlet hastanelerinden alınmış, herhangi bir kronik rahatsızlığın ve yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına dair güncel tam teşekküllü sağlık raporu sunmak. (İşe başlama esnasında sunulacaktır.)

Başvuru Belgeleri

 • Başvuru Formu (Ek-1)
 • Mezuniyet Belgesi (Diploma Fotokopisi)
 • Mesleki Yeterlilik Belgesi (Kalfalık, Ustalık veya Usta Öğreticilik Belgesi)
 • Yerleşim Yeri belgesi
 • Nüfus Kayıt Örneği
 • Sabika Kaydı
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)
 • Kimlik Fotokopisi
 • 1 Adet Vesikalık Fotoğraf (Başvuru Formuna Yapıştırılacak)

Muhasebeci Görüşme ve Mülakat Bilgileri

 • Kurumumuzca adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere alım yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağırılacaktır.
 • Mülakat komisyonu tarafından yapılacak sözlü sınav 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınavda başarılı olabilmek için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 65 olması şarttır.
 • Adayların atamaya esas başarı puanı; kurum tarafından yapılan sözlü sınav puanı (komisyon üyelerince verilen puanların aritmetik ortalaması) ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve kurumumuzun internet adresinde (www.ozalp.bel.tr) ilan edilecektir.
 • Mülakat Yeri: Özalp Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu (Mahmudiye Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Özalp/VAN
 • Mülakat Saatleri: 09:00 – 12:00
 • Mülakat Tarihi: 15.03.2024

Muhasebeci İş Başvuru Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, mili savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • İlk ilan tarihi itibari ile 35 (otuzbeş) yaşını geçmemiş olmak.
 • Erkek adaylar için; Askerlik durumu itibarıyla, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve engel durumu bulunmamak ve şehirlerarası seyahat görev engeli bulunmamak.
 • Kamu haklarından mahrum olmamak.
 • Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin işletme, iktisat, muhasebe, muhasebe ve finans yönetimi, maliye, ekonomi, ekonometri, ekonomi ve finans, bankacılık bölümlerinden birinden mezun olmak.
 • İlan tarihi itibari ile özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübesine sahip olmak (Aday, mesleki tecrübesini çalışmış olduğu kumdan/firmadan alınacak belge ve SGK hizmet dökümü ile kanıtlamak zorundadır.)
 • Yaptırılacak arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması. (Adayın hak kazanması halinde kurum tarafından yapılacaktır.)
 • Geçerlilik süresi devam eden (2022-2023) KPSS P3’ten en az 60 puan almış olmak, 11- Devlet hastanelerinden alınmış, herhangi bir kronik rahatsızlığın ve yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına dair güncel tam teşekküllü sağlık raporu sunmak. (İşe başlama esnasında sunulacaktır.)

Başvuru Belgeleri

 • Başvuru Formu (Ek-1)
 • Mezuniyet Belgesi (Diploma Fotokopisi)
 • KPSS Sonuç Belgesi
 • Müracaat Koşullarında Belirtilen Mesleki Tecrübeye Sahip Olduğuna Dair Belge.
 • Yerleşim Yeri belgesi
 • Nüfus Kayıt Örneği
 • Sabıka Kaydı
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)
 • Kimlik Fotokopisi
 • 1 Adet Vesikalık Fotoğraf (Başvuru Formuna Yapıştırılacak)

Özalp Belediyesi İş Başvuru Formu

Özalp Belediyesi işçi, personel alımı 2024 ilanı için adaylar Özalp Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne aşağıda vermiş olduğumuz tarihler arasında başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Başvuru Tarihleri: 11.03.2024 – 13.03.2024

Diğer Başvuru Şartları İçin Tıklayınız

Özalp Belediyesi Personel Alımı 2024
Özalp Belediyesi Personel Alımı 2024

Van Özalp Belediyesi Hakkında Genel Bilgiler

Van’ın tarihi ve kültürel zenginliklerini bünyesinde barındıran Özalp, şehrin önemli ilçelerinden biridir. Türkiye’nin doğu sınırlarında yer alan bu ilçe, tarihi geçmişi, doğal güzellikleri ve misafirperver halkıyla dikkat çekmektedir.

Tarih ve Kültür

Özalp, tarih boyunca birçok medeniyetin izlerini taşımış bir bölgedir. İlçe, Urartular, Persler, Roma İmparatorluğu ve Bizans İmparatorluğu gibi büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bu zengin tarih, Özalp’ı kültürel açıdan da önemli kılmıştır. Geleneksel el sanatları, yöresel yemekler ve halk oyunları, Özalp’ın kültürel dokusunu oluşturan önemli unsurlardır.

Nüfus ve Demografi

2024 itibariyle, Van Özalp Belediyesi’nin nüfusu [Nüfus Müdürlüğü verilerine göre] 57.829 kişidir. Bu nüfus, çeşitli etnik grupları ve kültürleri bir araya getiren bir mozaiktir. İlçe, kırsal ve şehirsel alanların birleşim noktasında yer almasıyla dikkat çeker. Tarım ve hayvancılık, Özalp’ın ekonomisinde önemli bir rol oynar.

YılNüfus
202053.968
202155.255
202256.542
202357.829
Özalp Nüfusu 2024

Özalp Belediyesi Hizmetleri

Özalp Belediyesi, ilçe sakinlerine geniş kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Altyapı, çevre düzenlemesi, kültürel etkinlikler ve eğitim gibi alanlarda gerçekleştirilen projeler, ilçenin yaşam kalitesini artırmayı hedefler. Belediyenin sosyal sorumluluk projeleri, halkın refahını ve mutluluğunu desteklemeyi amaçlar.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.