Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alımı 2024 – İŞKUR Başvuru Sayfası

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alımı 2024 – İŞKUR Başvuru Sayfası
Yayınlama: 18.04.2024
816
A+
A-

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) taşra teşkilatları bünyesinde istihdam etmek üze en az ortaöğretim mezunu olma şartı ile farklı unvanlarda çok sayıda engelli ve eski hükümlü işçi alımı yapılacağını duyurdu.

OGM tarafından yayınlanan ilanda Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 30 adet engelli ve 38 adet eski hükümlü/TMY statüsünde çalıştırılmak üzere toplamda 68 adet daimi işçi alımı yapılacağına yer verilmiştir.

İlgili ilana başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru sayfası, başvuru için gerekli belgeler ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında.

Başvuru Şartları Neler?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) engelli ve eski hükümlü işçi alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda genel ve özel başvuru şartları aranmaktadır.

OGM Engelli İşçi Alımı Genel Başvuru Şartları

 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 • Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Başvurunun son günü itibarıyla kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 • Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
 • İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen İl’de ikamet ediyor olmak,
 • Adayların engellilik durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir,
 • Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan arşiv araştırması sonucu Genel Şartlar 3 üncü maddesinde yer alan suç unsurlarını taşıdıkları anlaşılanların başvuruları, alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
 • Noter huzurunda Kura çekimi 13-17/05/2024 tarihleri arasında olacaktır. Kuranın net tarihi ve kura yeri vb. tüm bilgilendirmeler ilgili Orman Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanacaktır,
 • Adaylardan istenilecek evraklar, evrak teslim tarihleri, sınav tarihi ve işe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Orman Bölge Müdürlükleri internet siteleri üzerinden duyurulacaktır,

Özel Başvuru Şartları

Aşağıdaki belgelerin en az bir tanesine sahip olmak.

MEB onaylı;

 • Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası,
 • Bilgisayar Operatörlüğü Sertifikası,
 • Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikası,
 • İnsan Kaynakları Sertifikası,
 • Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifikası,
 • Halkla İlişkiler Sertifikası,
 • Personel Bordro ve Özlük İşleri Sertifikası,
 • Genel Muhasebe Sertifikası,
 • Çağrı Merkezi Sertifikası

Ortaöğretim/Ön lisans/Lisans düzeylerinde yukarıda yer alan sertifikaların konusu olan dersleri almış olmak ve bunun transkript ile ispatlanması halinde yeterli kabul edilecektir.

En az Ortaöğretim mezunu olmak. Başvuru süresinin ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

OGM Eski Hükümlü İşçi Alımı Genel Başvuru Şartları

 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 • Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak,
 • Eski hükümlü veya Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan (TMY) olduklarına dair durumlarını belgelendirmek,
 • Başvurunun son günü itibarıyla kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 • Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
 • Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan arşiv araştırması sonucu Genel Şartlar 3 üncü maddesinde yer alan suç unsurlarını taşıdıkları anlaşılanların başvuruları, alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
 • İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen İl’de ikamet ediyor olmak,
 • Noter huzurunda Kura çekimi 13-17/05/2024 tarihleri arasında olacaktır. Kuranın net tarihi ve kura yeri vb. tüm bilgilendirmeler ilgili Orman Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanacaktır,
 • Adaylardan istenilecek evraklar, evrak teslim tarihleri, sınav tarihi ve işe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Orman Bölge Müdürlükleri internet siteleri üzerinden duyurulacaktır,

Özel Başvuru Şartları

 • En az ortaöğretim mezunu olmak,
 • ”Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
 • Başvuru süresinin ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

Diğer İlgili İlanlar

Hangi İllerde İşçi Alımı Yapılacak?

OGM 35 farklı ilde bulunan yerleşkeleri bünyesinde istihdam etmek üzere toplam 30 adet engelli ve 38 adet eski hükümlü/TMY statüsünde çalıştırılmak üzere toplamda 68 adet daimi işçi alımı yapacak.

OGM Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alımı 2024
OGM Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alımı 2024

OGM Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alımı 2024 Başvuru Şekli

OGM engelli ve eski hükümlü işçi alımı ilanına 22.04.2024 – 26.04.2024 tarihleri arasında yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapmaları gerekmektedir.

Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir.

Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki aydır. Aday işçilerin idaremizde uygulanan işletme toplu iş sözleşmesine tabi olmaları durumunda deneme süresi dört ay olarak uygulanacaktır.

Engelli statüsüne başvuru yapan adayların sözlü sınavı ve eski hükümlü/TMY statüsüne başvuru yapan adayların sözlü ve uygulamalı sınavı Bölge Müdürlükleri merkezinin yer aldığı İl’de yapılacaktır.

İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar, noter kurası ile sınav yeri ve tarihi ilgili Bölge Müdürlüklerinin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.

Her aday, yalnızca bir açık iş ilanına başvuru yapabilecektir. Ayrıca talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 1 Yorum
 1. Reşat dedi ki:

  Ceza evinden çıktım iş arıyorum