Ordu Üniversitesi Personel Alımı 2024 – Başvuru Formu ve Şartları

Ordu Üniversitesi Personel Alımı 2024 – Başvuru Formu ve Şartları
Yayınlama: 25.06.2024
33
A+
A-

Ordu Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile farklı unvanlarda çok sayıda sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

Ordu Üniversitesi tarafından yayınlanan ilanda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”’ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022-KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Üniversitemiz bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

İlgili ilana başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru, şartları, başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında.

Başvuru Şartları Neler?

Ordu Üniversitesi personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda genel ve özel başvuru şartları aranmaktadır.

Genel Başvuru Şartları

Başvuracak adaylarda yukarıda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

 • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten alenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
 • Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışmıyor olmak,
 • Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
 • Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi bulunmamak.

Özel Başvuru Şartları

 • Tercih edilecek pozisyonun karşısında belirtilen öğrenim düzeyi mezunu olmak.
 • Başvuru tarihinin son günü itibarıyla; 35 yaşını doldurmamış olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek,
 • Adayların 2022 KPSS’ye girmiş olması, nitelikte belirtilen KPSSP94, KPSSP93 puan türüne sahip olması gerekmektedir.
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi ünvanına başvuracak adaylar için 5188 sayılı Kanunun 10.maddesindeki şartları taşıyor olmak, özel güvenlik sertifikasıyla birlikte son başvuru tarihi itibarıyla en az 1 (bir) yıl süreyle geçerli silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
 • Vardiya ve nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
 • Başvuru yapılan pozisyon ile ilgili onaylı belge veya sertifika sahibi olmak.
Ordu Üniversitesi Personel Alımı 2024

İlginizi Çekecek Diğer Yazılarımız

Başvuru Belgeleri

 • Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (https://pdb.odu.edu.tr/Page/57/formlar)
 • T.C Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi (tek sayfada önlü-arkalı),
 • 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı),
 • 2022- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
 • Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSSP94 puanı
 • Önlisans mezunları için 2022 KPSSP93 puanı
 • Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı: Güvenlik görevlisi ünvanına başvuranlar için; son başvuru tarihi itibarıyla silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartının en az 1 (bir) yıl geçerlilik süresi olması gerekmektedir.
 • Beden Kitle Endeksini Gösteren Belge: Güvenlik görevlisi ünvanına başvuranlar için; başvuru tarihleri içinde sağlık kuruluşlarından alınan, boy kilo ile beden endeksi tam ve net olarak yazılı olan imzalı ve kaşeli belge.

Ordu Üniversitesi Personel Alımı 2024 Başvuru Tarihleri

Ordu Üniversitesi personel alımı ilanına adaylar 25.06.2024 – 09.07.2024 tarihleri arasında (mesai bitimine kadar) başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır. Eksik belgeli veya süresi içinde yapılmayan başvurular ile posta, kargo, faks veya internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adaylar ilan edilen ilan numaralı kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Aynı ilan dönemi içinde birden fazla ilan numaralı kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.