Muş Alparslan Üniversitesi 42 Personel Alımı 2024 – Başvuru Formu ve Şartları

Muş Alparslan Üniversitesi 42 Personel Alımı 2024 – Başvuru Formu ve Şartları
Yayınlama: 02.04.2024
207
A+
A-

Muş Alparslan Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile farklı unvanlarda çok sayıda sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

Yayınlanan ilanda Muş Alparslan Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim için 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın toplam 42 (kırk iki) adet sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru tarihleri, başvuru formu, kadro dağılımı ve diğer tüm detaylar haberimizde.

Hangi Unvanlarda Personel Alımı Yapılacak?

Muş Alparslan Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile 7 farklı unvanda toplam 42 (kırk iki) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

PozisyonPersonel Sayısı
Büro Personeli5 Kişi
Spor Uzmanı2 Kişi
Mühendis1 Kişi
Tekniker3 Kişi
Teknisyen1 Kişi
Destek Personeli 7 Kişi
Koruma ve Güvenlik Görevlisi5 Kişi
Muş Alparslan Üniversitesi Personel Alımı 2024

Başvuru Şartları Neler?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
 • Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasının “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” Hükmüne uygun nitelikleri taşımak.
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmaları gerekmektedir. (Özel Güvenlik Sertifikası kabul edilmeyecektir.)
 • İlanda aranılan yaş ve cinsiyet şartını taşıyor olmak.
Muş Alparslan Üniversitesi Personel Alımı 2024
Muş Alparslan Üniversitesi Personel Alımı 2024
Muş Alparslan Üniversitesi Personel Alımı 2024
Muş Alparslan Üniversitesi Personel Alımı 2024
Muş Alparslan Üniversitesi Personel Alımı 2024
Muş Alparslan Üniversitesi Personel Alımı 2024

Muş Alparslan Üniversitesi Personel Alımı 2024 Başvuru Şekli

Muş Alparslan Üniversitesi personel alımı ilanına başvurular 02/04/2024 -17/04/2024 tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden “Muş Alparslan Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır.

 • Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 • Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.
 • Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.
 • Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında Ek Dosya (Diğer Belgeleriniz) alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir.
 • Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
 • Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.
 • Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir.

İletişim Bilgileri

Muş Alparslan Üniversitesi Güzeltepe Külliyesi Personel Daire Başkanlığı, Diyarbakır Yolu 7. km, 49250 Merkez/MUŞ

Tel: 0436 249 49 49

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.