Kütahya Belediyesi Personel Alımı 2024 İş İlanları Başvuru Formu

Kütahya Belediyesi Personel Alımı 2024 İş İlanları Başvuru Formu
Yayınlama: 10.07.2024
43
A+
A-

Kütahya Belediyesi iştirak şirketi Kütahya Belediyesi Özel Güvenlik ve Personel A.Ş. kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile farklı unvanlarda çok sayıda personel alımı yapılacağını duyurdu.

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanda Kütahya Belediyesi iştirak şirketi Kütahya Belediyesi Özel Güvenlik ve Personel A.Ş. kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı-Silahsız), İnşaat/İşyeri Bekçisi unvanlarında toplam 20 daimi işçi, personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

İlgili ilana başvuru yapacak adaylarda aranan iş başvuru şartları, iş başvuru formu, kadro dağılımı ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında.

Hangi Unvanlarda Personel Alımı Yapacak?

Kütahya Belediyesi iştirak şirketi Kütahya Belediyesi Özel Güvenlik ve Personel A.Ş. kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile 2 farklı unvanda 20 daimi işçi, personel alımı yapacak.

PozisyonPersonel Sayısı
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı-Silahsız)10 Kişi
İnşaat/İşyeri Bekçisi10 Kişi
Kütahya Belediyesi Personel Alımı 2024 İş İlanları

Diğer Yazılarımız

Başvuru Şartları Neler?

Kütahya Belediyesi personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda genel ve özel başvuru şartları aranmaktadır.

Özel Güvenlik Görevlisi İş Başvuru Şartları

Madde 1: Belediyemiz Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere; güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi için 10 Kişi Erkek Silahlı/Silahsız “Güvenlik Görevlisi” Doğrudan Hizmet Alımı işidir.

28 Nisan 2018 Tarihli ve 30405 Sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri, Belediyeler Ve Bağlı Kuruluşları İle Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul Ve Esasların Şirket personelinde aranacak şartlar başlıklı 4’üncü maddesi;

 • 25.9.1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 • 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkûm olmamak,

Askerlik durumu itibarıyla;

 1. Askerlikle ilgisi bulunmamak,
 2. Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
 3. Askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
 • İlgili idarelerce ihtiyaç duyulması halinde belirlenecek işin niteliğine uygun özel şartlar;

Madde 2: Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık aylığı almaya hak kazanmamış olmak veya emekli olmamak,

Madde 3: İşe başvuran adayların başvuru tarihinde herhangi bir işte çalışmıyor olduğunu e devlet üzerinden alacağı Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi ile belgelemesi gerekmektedir. Aksi tespit edildiği takdirde adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır. (Belediyemiz şirketleri bünyesinde belirli süreli olarak çalışan personel başvurabilecektir.) Madde 4: Göreve başlatılacak personelin Mülakat/ Görüşmeye katılmaya hak kazanması halinde Adli Sicil ve Adli Arşiv Kaydını komisyona ibraz etmesi gerekir. Personel Güvenlik soruşturması/arşiv araştırmasının tamamlanmasından itibaren işe başlar, belirsiz süreli olarak devam eder.

Madde 5: İşe başvuran adayların Kütahya Merkez’de ikamet etmesi gerekmektedir.

Madde 6: Özel Güvenlik Görevlilerine İlişkin Kriterler:

güvenlik görevlileri istihdam edecektir.

Yukarıda tanımlanan tüm özel güvenlik görevlileri için aranacak genel kriter

İlgili Valilikçe; 5188 sayılı “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10, 11, 12 ve 14’ncü, ve söz konusu kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 17, 18, 19 ve 21’nci maddelerindeki şartları haizliği tahkik ve tespit edilerek ya da sağlanarak, kendisine beş yıl süreli çalışma izni verilmiş olup, buna dair Valilikçe düzenlenmiş “ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ KİMLİK KARTI” sahibi olmak veya sınavı geçip henüz belgesini almayan (Geçici Özel Güvenlik Kimlik Kartı Belgesi) almaya hak kazananlar.

Özel kriterler Kütahya Belediyesine ait açık ve kapalı alanlarda koruma ve güvenlik hizmetinin yürütülmesinden sorumlu olacaktır. 5188 sayılı Kanunun ve söz konusu Kanunun Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin aradığı şartları taşımakla birlikte;

Özel Güvenlik Personeli

Özel güvenlik hizmetleri yapılacak olan Kütahya Belediyesi Hizmet Binası’na ait açık ve kapalı alanlarda;

 • Makam katında,
 • Tesis girişlerinde,
 • Müracaatlarda,
 • Refakat hizmetlerinde,
 • Tesislerdeki nokta nöbet yerlerinde,
 • Devriye hizmetlerinde,
 • Depo Alanlarında,
 • Belediyemize ait hizmet binalarında,

5188 sayılı Kanunun ve söz konusu Kanunun Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin aradığı şartları taşımakla birlikte;

 • En az lise mezunu olmak,
 • 25-40 yaş aralığında olmak,
 • Güvenlik sistemlerine ait araç ve gereçlerin kullanımında bilgili ve deneyimli olmak,
 • Fiziki görünüşü düzgün olmak,
 • Sevk ve idarecilik ile inisiyatif kullanabilme yetkinliklerine sahip olmak,
 • İnsan yönetiminde tecrübeli ve iletişimi kuvvetli olmak,
 • Eğiticilik yönü olmak,
 • Kriz ve stres yönetimine hâkim olmak,
 • Problem çözücü, disiplinli ve denetim gücü yüksek olmak,

Madde 7: İşe Başlatılacak Personele Toplu İş Sözleşmesi yemek yardımı başlıklı ilgili hükümlerine göre yemek ihalesi üzerinden öğle yemeği (tabldot) yemeği verilecektir.

Madde 8: İşe Başlatılacak personele Toplu İş Sözleşmesi var ise hükümler uygulanır, yok ise brüt asgari ücret ödenecektir.

Kütahya Belediyesi İş İlanları Başvuru Formu

Kütahya Belediyesi iştirak şirketi Kütahya Belediyesi Özel Güvenlik ve Personel A.Ş. işçi, personel alımı ilanına başvurular 10.07.2024 – 12.07.2024 tarihleri arasında https://www.kutahya.bel.tr:90/is-basvuru adresinden yapılacaktır. Şahsen müracaat yapılmayacaktır.

Diğer Başvuru Şartları İçin Tıklayınız

Kütahya Belediyesi Personel Alımı 2024 İş İlanları
Kütahya Belediyesi Personel Alımı 2024 İş İlanları

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.