Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) 15 Uzman Yardımcısı Alımı İçin İlan Yayınladı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) 15 Uzman Yardımcısı Alımı İçin İlan Yayınladı
Yayınlama: 01.04.2024
44
A+
A-

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 2022 ve 2023 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre 15 uzman yardımcısı unvanında memur alımı yapılacağını duyurdu.

KVKK tarafından yayınlanan duyuruda Kişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan 8. Ve 9. dereceli kadrolarda görev yapmak üzere; 15 Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı kadrosu için, 2022 ve 2023 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, 23/06/2024 tarihinde yazılı sınav yapılacağına yer verilmiştir.

Sınav tarihi, başvuru şartları, sınav konuları ve diğer tüm detaylar haberimizde.

Genel Açıklama

Kişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan 8. Ve 9. dereceli kadrolarda görev yapmak üzere; 15 Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı kadrosu için, 2022 ve 2023 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, 23/06/2024 tarihinde yazılı sınav yapılacaktır. Her grup için başvuruda bulunan adaylardan, KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 20 katı kadar aday, yazılı sınava çağırılacaktır. Yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak, yazılı sınav test usulü ile gerçekleştirilecektir.

Alınacak uzman yardımcılarının öğrenim grubu, sayısı, sınava çağırılacak aday sayısı ve KPSS puan türleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) 15 Uzman Yardımcısı Alımı

Başvuru Şartları

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
 • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve yukarıda yer alan tabloda belirtilen puan türlerinden asgari 70 puan ve üzerinde puan almış olmak.

Kurumun kadro ve ihtiyaç durumuna göre;

 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakültelerinden ya da denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-4 grubu için),
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinden ya da sayılan fakültelerde yer alan denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-33 ve KPSSP-38 grubu için),
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin; mühendislik alanında elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, bilgisayar mühendisliği ve bilişim sistemleri mühendisliği bölümlerinden ya da sayılan bölümlerin denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-3 grubu için),
 • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) son beş yıl içerisinde en az 60 (altmış) puan almak veya dil yeterliliği bakımından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak. (Uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarının eşdeğerlilik tabloları için bkz. https://denklik.yok.gov.tr/yabanci-dilesdegerlikleri)
 • 2024 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. (1 Ocak 1989 ve daha sonraki doğumlular başvurabilir.)
 • Erkek adaylar için giriş sınavı tarihinde askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Her türlü coğrafya ve iklim koşulunda görev yapmaya ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye elverişli olmak.
 • Görevin devamlı olarak yapılmasına engel bir sağlık problemi bulunmamak.
 • Süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak.

Sınav Konuları

Yazılı Sınav Konuları ve Ağırlık Oranları:

Ortak Konular; Genel Kültür (% 15), Genel Yetenek (%15), Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer düzenlemeler, kişisel verilerin korunması ile ilgili uluslararası mevzuat ve uygulamalar (%20)

Mesleki Alan Bilgisi

Hukuk Fakültesi mezunları için; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Borçlar hukuku (% 50), Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat ve İşletme mezunları için; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Mikro ve Makro İktisat, İktisat Politikası, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Kamu Maliyesi, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları, Maliye Politikası, Personel Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Kuruluşlar, Türk Dış Politikası, Siyasi Tarih (% 50). Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği mezunları için; Temel Bilgisayar Programlama ve Algoritma Geliştirme, Bilişim Teknolojilerinde Temel Kavramlar (Bilgisayar Teknolojileri Kavramları, Temel Bilgisayar Ağları ve İnternet, Temel Bilgi Güvenliği, Temel Veri Tabanı), Yazılım Mühendisliği, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Veri Yapıları ve Algoritmalar, Bilgisayar Ağları ve İnternet, Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri, Elektronik Devreler, Sayısal Mantık Tasarımı, Mikro İşlemciler, Haberleşme (% 50).

Sözlü Sınav Konuları ve Ağırlık Oranları:

Adaylar:

 • Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 • Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 • Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 • Genel yetenek ve genel kültürü,

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, sözlü sınavda, Sınav Kurulu tarafından (a) bendi için elli (50) puan, (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar (10) puan üzerinden değerlendirilecektir.

KVKK Personel Alımı 2024 Başvuru Şekli

KVKK uzaman yardımcı alımı ilanına adaylar başvurularını, 06/05/2024-24/05/2024 tarihleri arasında (24/05/2024 günü saat 23:59:59’a kadar) Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

Adaylar başvuru sırasında sadece bir alanı tercih edebilecektir.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.