Keçiören Belediyesi Personel Alımı 2024 İş İlanları Başvuru Formu

Keçiören Belediyesi Personel Alımı 2024 İş İlanları Başvuru Formu
Yayınlama: 20.05.2024
1.704
A+
A-

Keçiören Belediyesi iştirak şirketi Gıda Tüketim Malları Pazarlama Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile çok sayıda daimi personel alımı yapılacağını duyurdu.

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanda Keçiören Belediyesi iştirak şirketi Gıda Tüketim Malları Pazarlama Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile özel güvenlik görevlisi unvanında toplam 70 daimi personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

İlgili ilana başvuru yapacak adaylarda aranan iş başvuru şartları, iş başvuru formu, kadro dağılımı ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında.

Hangi Unvanlarda Personel Alımı Yapılacak?

Keçiören Belediyesi iştirak şirketi Gıda Tüketim Malları Pazarlama Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile özel güvenlik görevlisi unvanında toplam 70 daimi personel alımı yapacak.

PozisyonPersonel Sayısı
Özel Güvenlik Görevlisi (Erkek)60 Kişi
Özel Güvenlik Görevlisi (Kadın)10 Kişi
Keçiören Belediyesi Personel Alımı 2024 İş İlanları

Diğer İlgili Yazılarımız

Başvuru Şartları Neler?

Keçiören Belediyesi personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda genel ve özel başvuru şartları aranmaktadır.

Genel Başvuru Şartları

 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, kullanmak için uyuşturucu madde veya uyarıcı madde alan ya da satan, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkûm olmamak veya bu suçlara karışmamış olmak,
 • İlan tarihi itibarıyla askerlikle ilişiği bulunmamak,
 • Yargı kararıyla veya sağlık sorunları sebebiyle Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak.
 • İlan tarihi itibarıyla Ankara ili Keçiören ilçesinde ikamet ediyor olmak,
 • İşe alınacak işçilerin deneme süresi iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir,
 • Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan/sınav sürecinin her aşamasında Başkanlıkça sonlandırılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, istihdam işlemleri yapılmış ise işlemleri iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Özel Başvuru Şartları

 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış olan Kanunda belirtilen geçerli Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Kimliğine sahip olmak,
 • 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • Erkeklerde 180 cm, kadınlarda 170 cm’den boyda ve boy kilo dengesi bulunmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,
 • Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak,
 • Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 18 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,
 • Vardiyalı olarak Keçiören ilçesi içi, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

Başvuru Belgeleri

 • Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı
 • Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18’inci maddesinde belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri
 • Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu
 • Diploma aslı ve fotokopisi
 • SGK Hizmet dökümü
 • Adli Sicil Kaydı
 • Askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge

Keçiören Belediyesi İş İlanları

Keçiören Belediyesi personel alımı ilanına adaylar 17.05.2024 – 21.05.2024 tarihleri arasında Şevkat Mahallesi 54. Sokak No: 5 Keçiören/ANKARA adresine başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Keçiören Belediyesi Personel Alımı 2024 İş İlanları
Keçiören Belediyesi Personel Alımı 2024 İş İlanları

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.