Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) 37 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) 37 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak
Yayınlama: 02.05.2024
137
A+
A-

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az ortaöğretim mezunu olma şartı ile farklı unvanlarda çok sayıda personel alımı yapılacağını duyurdu.

KSÜ tarafından yayınlanan ilanda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince 2022 KPSS (B) grubu ve KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3 puan sıralaması esas alınmak suretiyle” toplam 37 sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

İlgili ilana başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu, başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında.

Hangi Unvanlarda Personel Alımı Yapılacak?

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az ortaöğretim mezunu olma şartı ile 3 farklı unvanda toplam 37 sözleşmeli personel alımı yapacak.

PozisyonPersonel Sayısı
Hemşire18 Kişi
Sağlık Teknikeri14 Kişi
Destek Personeli5 Kişi
KSÜ Personel Alımı 2024

Diğer İlgili Yazılarımız

Başvuru Şartları Neler?

KSÜ personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda genel ve özel başvuru şartları aranmaktadır.

Genel ve Özel Başvuru Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Erkek adayların askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak.
 • 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
 • 657/4-B (Ek cümle: 25/6/2009 – 5917/47 md.) Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 • Halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz.
 • Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa bile yapılan atamaları iptal edilecektir. (Atama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir)
 • Adayların 2022 KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3 puan türüne sahip olmak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • 7/24 çalışmaya engel bir durumu olmamak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak
 • İlanın nitelikler kısmında belirtilen (deneyim ve sertifika şartı istenmişse belgelendirmek, yaş şartı istenmişse sağlamak),
 • Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabileceklerdir. Birden çok kadroya başvurduğu tespit edilenlerin tüm başvuruları iptal edilecektir.
 • Eğitim Sertifikalarının ilan tarihinden önce alınması ve bu sertifikaların ilgili bakanlık veya üniversitelerden alınmış olması zorunludur. Başvuru süresi içerisinde alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir.
 • Adayların Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmaması gerekmekte olup, Bu durumun, Üniversite Hastanesi veya Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Heyet Raporu ile belgelendirilmesi zorunludur. (Heyet Raporu, Atanmaya hak kazanılması halinde istenecektir.)
KSÜ Personel Alımı 2024
KSÜ Personel Alımı 2024
KSÜ Personel Alımı 2024
KSÜ Personel Alımı 2024
KSÜ Personel Alımı 2024

Başvuru Belgeleri

Başvuru formu (www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecektir.)

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 • Mezuniyet belgesi fotokopisi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 • 2022 KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3 (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 • 1 adet vesikalık fotoğraf.
 • Deneyim Belgesi (Deneyim İstenilen Kadrolar İçin – İstenmişse) : İstenilen alanda çalıştığını gösterir ilgili kurumdan alınmış belge ile SGK hizmet dökümü
 •  Sertifika (İstenmişse) : Sertifikanın ilan tarihinden önce alınmış olması zorunlu olup, Başvuru süresi içerisinde alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir.
 • MEB onaylı Ustalık belgesi, kalfalık belgesi veya mesleki yeterlilik belgesi (İstenmişse)
 • İlanın nitelikler kısmında belirtilen şartların sağlanmış olması, belgelendirilmesi ve ibraz edilmesi zorunludur.

Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanlığı, Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce İhdas Edilen ve Her Bir Kadro İçin Belirtilen Brüt Ücrete; Temmuz 2024 Zammı Eklenecektir.

KSÜ Personel Alımı 2024

KSÜ personel alımı ilanına adaylar 02.05.2024 – 16.05.2024 tarihleri arasında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi internet sayfası www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen diğer belgelerle birlikte, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Süresi içinde yapılmayan başvurular veya eksik belge ile yapılan başvurular ve posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.