İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKCÜ) Personel Alımı 2024 Başvuru Formu ve Şartları

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKCÜ) Personel Alımı 2024 Başvuru Formu ve Şartları
Yayınlama: 02.07.2024
120
A+
A-

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKCÜ) kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile farklı unvanlarda çok sayıda erkek/kadın sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

İKCÜ tarafından yayınlanan ilanda Üniversitemize bağlı birimlerinde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek  üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” 53 adet sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

İlgili ilana başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru belgeleri başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve diğer tüm detay haberimizin devamında.

İKCÜ Hangi Unvanlarda Personel Alımı Yapacak?

İKCÜ kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en lise mezunu olma şartı ile 9 farklı unvanda toplam 53 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Pozisyon Personel Sayısı
Destek Personeli7 Kişi (Kadın)
Destek Personeli4 Kişi (Erkek)
Destek Personeli (Şoför)2 Kişi (Erkek)
Koruma ve Güvenlik Görevlisi2 Kişi (Kadın)
Koruma ve Güvenlik Görevlisi8 Kişi (Erkek)
Diyetisyen1 Kişi (Erkek/Kadın)
Psikolog2 Kişi (Erkek/Kadın)
Tekniker1 Kişi (Erkek)
Tekniker1 Kişi (Kadın)
Mühendis1 Kişi (Erkek)
Tekniker1 Kişi (Erkek)
Teknisyen2 Kişi (Erkek)
Teknisyen2 Kişi (Erkek)
Büro Personeli13 Kişi (Erkek/Kadın)
Proje Destek Uzmanı 14 Kişi (Erkek/Kadın)
Tekniker1 Kişi (Erkek)
Tekniker1 Kişi (Erkek/Kadın)
İKCÜ Personel Alımı 2024

Diğer İlgili İlanlar

Başvuru Şartları Neler?

İKCÜ personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda genel ve özel başvuru şartları aranmaktadır.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak (sağlık raporu ile belgelendirilecektir) .
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
 • Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
 • Belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
 • Adayların KPSS puan türlerinden mezuniyetine uygun, başvuruda istenen puan ve üzeri almış olması gerekmektedir.
 • Ortaöğretim mezunları için 2022 dönemi KPSS P94 puanı,
 • Önlisans mezunları için 2022 dönemi KPSS P93
 • Lisans mezunları için 2022 dönemi KPSS P3 puanı değerlendirilecektir.
 • Deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları değerlendirilecektir (e-devlet ya da SGK sistemi üzerinden alınan doğrulama koduna sahip belgeler kabul edilir)
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Sadece bir unvan için başvurulacaktır. Birden fazla unvan için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olması gerekmektedir.
 • Özel şartların ilan tarihinin ilk günü itibariyle sağlanıyor olması gerekmektedir.
 • Başvuruda istenilen sertifikalar ilan tarihinden önce alınmış olmalıdır.
 • Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
İKCÜ Personel Alımı 2024
İKCÜ Personel Alımı 2024
İKCÜ Personel Alımı 2024
İKCÜ Personel Alımı 2024
İKCÜ Personel Alımı 2024
İKCÜ Personel Alımı 2024

Başvuru Belgeleri

 • Başvuru formu. (Üniversitenin web sayfasından temin edilecektir.)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 • Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi.(e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir.)
 • KPSS Sınav Sonuç Belgesi.
 • Nitelikler bölümünde istenilen alanlarda çalıştığını gösterir, çalışma/görev belgeleri veya sertifikalar.
 • Barkodlu SGK Hizmet Dökümü. (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
 • 1 adet vesikalık fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 • Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir.)

İKCÜ Personel Alımı 2024

İKCÜ personel alımı ilanına adayların 02.07.2024 – 16.07.2024 tarihleri arasında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi resmi internet sayfası www.ikcu.edu.tr’den temin edilecek başvuru formu ve istenilen diğer belgelerle birlikte Üniversitemiz Rektörlük evrak kayıt birimine şahsen yapmaları gerekmektedir.

Posta veya diğer kanallardan yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan ve eksik belgeli dosyalardan Kurumumuz sorumlu değildir.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.