Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 30 Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Sayfası ve Şartları

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 30 Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Sayfası ve Şartları
Yayınlama: 22.05.2024
152
A+
A-

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile farklı unvanlarda çok sayıda sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından yayınlanan ilanda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

İlgili ilana başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru belgeleri ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında.

Başvuru Şartları Neler?

  • Başvuracak adayların yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  • Adayların, 18 Eylül 2022, 09 Ekim 2022 ve 06 Kasım 2022 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarına (2022-KPSS Lisans, 2022-Önlisans, 2022-Ortaöğretim) girmiş ve bu sınavlardan ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir. Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları KPSSP94, önlisans mezunları KPSSP93 ve lisans mezunları KPSSP3 puanı kullanılacaktır.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine eklenen “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” şartını sağlıyor olmak. Anılan Kanun kapsamında sözleşmeli personel olarak çalışanlardan ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak sözleşmesini feshedip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Bu belgeleri sisteme yüklemek ve başvuru evrakları ile teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa bile yapılan atamaları iptal edilecektir.
  • “7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” ile “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca yaptırılacak “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” ya da “arşiv araştırması” sonucu olumlu olmak.
  • Kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
  • Adayların görevlerini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
  • Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmamak. (Askerliği yapmış, muaf veya tecil ettirmiş olmak.)
  • Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapanların tespiti halinde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.
  • e-Devletten alınan karekod içeren belgenin/belgelerin ilanımızın yayımlandığı tarih ile son başvuru tarihi arasında tanzim edilmiş güncel halinin alınmış olması gerekmektedir. Belgelerin doğrulaması yapılamaması halinde belgeler geçersiz sayılacaktır, değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi personel alımı için gerekli başvuru belgeleri aşağıdaki görselde yer almaktadır.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Hangi Unvanlarda Personel Alımı Tapılacak?

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile 4 farklı unvanda toplam 30 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Tarihleri

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanına adaylar başvurularını, ilanda belirtilen (22/05/2024 – 05/06/2024) başvuru başlangıç tarihinden itibaren başvuru bitiş tarihinin mesai bitimi olan 17:30’a kadar Üniversitemiz https://ik.isparta.edu.tr web sayfasından çevrimiçi (online) şekilde e-devlet şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Sözleşmeli Personel Alımı İlanı için ön başvuru işlemlerini başlatacaktır.

Adaylar başvurmak istediği ilanı seçip istenilen belgeleri [(Mezuniyet belgesi, 2022 KPSS (B) sınav sonuç belgesi, tecrübe belgesi (Hizmet Belgesi, SGK Hizmet Dökümü Belgesi), sürücü belgesi, psikoteknik belgesi, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, boy/kilo gösterir sağlık raporu, sözleşme fesih belgesi, sertifika vb.] ilgili alanlara yükleyip “Başvuru Yap” butonuna tıkladığında çevrimiçi ön başvurularını tamamlamış olacaklardır.

Ön başvuru sonrası oluşturulan bu başvuru takip numarası ile güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir. (Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma vb.) Adayların çevrimiçi ön başvuruyu tamamladıktan sonra sistem tarafından oluşturulan Başvuru Formu çıktı alınıp imzalandıktan sonra ekleriyle birlikte Üniversitemiz Rektörlüğü Genel Evrak Birimine başvuru süresi içerisinde (Başvuru tarihinin son günü mesai saati bitimine saat 17:30’a kadar) şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir. Çevrimiçi ön başvuru yapan ancak başvuru formunu elden teslim etmeyen veya postayla gönderen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Gerçeğe aykırı belge yükleyen, verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Üniversitemiz gerekli görmesi halinde ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkında sahiptir.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.