İçişleri Bakanlığı Personel Alımı 2024 Başvuru Formu ve Şartları

İçişleri Bakanlığı Personel Alımı 2024 Başvuru Formu ve Şartları
Yayınlama: 03.04.2024
223
A+
A-

İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatları bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile farklı unvanlarda çok sayıda personel alımı yapılacağını duyurdu.

Yayınlanan duyuruda İçişleri Bakanlığı ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla toplam 1608 boş pozisyon unvanları için personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru formu, kadro dağılımı ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında.

Hangi Unvanlarda Personel Alımı Yapılacak?

İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatları bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile 12 farklı unvanda toplamda 1608 personel alımı yapacak.

PozisyonPersonel Sayısı
Avukat 18 Kişi
Arşiv Uzmanı11 Kişi
Büro Personeli712 Kişi
Mimar2 Kişi
Mühendis15 Kişi
Tekniker7 Kişi
Teknisyen34 Kişi
Destek Personeli305 Kişi
Koruma ve Güvenlik Görevlisi42 Kişi
İçişleri Bakanlığı Personel Alımı 2024

Hangi İllerde Kaç Personel Alımı Yapılacak?

İçişleri Bakanlığı 81 ilde bulunan yerleşkeleri bünyesinde personel alımı gerçekleştirecek.

İçişleri Bakanlığı Personel Alımı 2024
İçişleri Bakanlığı Personel Alımı 2024
İçişleri Bakanlığı Personel Alımı 2024

Sözlü Sınav Merkezleri

İçişleri Bakanlığı personel alımı için 8 farklı il Valiliğinde sözlü sınav yapılacaktır.

İçişleri Bakanlığı Personel Alımı 2024

İçişleri Bakanlığı Personel Maaşları 2024 Ne Kadar?

İçişleri Bakanlığı personel alımı ilanına başvuru yapacak adayların en fazla merak ettiği hususlardan birisi olan personel maaşlarına ilan içerinde detaylıca yer verilmiştir. Fakat aşağıda belirtilen sözleşmeli personel pozisyon unvanlarına ilişkin brüt ücretleri 2023 yılı Temmuz ayına aittir. Her yıl için memur maaşlarına yapılan zam oranında artış yapılacaktır.

Memur ve memur emeklileri maaşlarına 2024 yılı Ocak ayı itibariyle yüzde 15 de toplu sözleşme zammı uygulanmıştır. Enflasyon rakamları ve refah payı hesaplanması sonucunda memur maaşlarına yüzde 49,25 zam uygulanmıştır.

Memur maaşlarına yapılan yüzde 49,25 zam sonrasında en düşük memur maaşı 22.938 TL’den 34.235 TL yükselmiştir.

İçişleri Bakanlığı Personel Maaşları 2024

Başvuru Şartları Neler?

İçişleri Bakanlığı personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda 4/B sözleşmeli personel olarak başvuruda bulunacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen şartlara sahip olmak,
  • Son başvuru tarihi (26.04.2024) itibarıyla 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni Kanunu’nun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, adayların yapmış oldukları tercih sıralamasına göre KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon ünvanlı esas alınmak suretiyle yapılacak olan KPSS puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 katı adayın içerisinde bulunmak,
  • Adaylar, başvuruda bulunurken ilanda belirtilen şartları taşımak kaydıyla en fazla 3 adet yer(merkez/taşra) ve/veya pozisyon unvanı için tercihte bulunabileceklerdir. Adayların başvurularının değerlendirilme işlemleri yapmış oldukları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere 4 katı aday arasına girebildikleri sadece bir yer ve unvan için yapılacaktır.

Ortak Başvuru Şartları

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

İçişleri Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Şekli

İçişleri Bakanlığı personel alımı ilanına başvurular 22.04.2024 – 26.04.2024 tarihleri arasında bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki “Duyurular” bölümünde yayımlanacak olan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.

Başvurular elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular; e-Devlet şifresi ile yapılacaktır. Bu nedenle adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebileceklerdir.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.