Eski Şehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Personel Alımı 2024 – Başvuru Formu

Eski Şehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Personel Alımı 2024 – Başvuru Formu
Yayınlama: 13.03.2024
505
A+
A-

Eski Şehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 8 (sekiz) adet sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

ESTÜ tarafından yayımlanan duyuruda Büro Personeli, Koruma ve Güvenlik görevlisi pozisyonlarında en az ortaöğretim mezunu olma şartı ile 8 (sekiz) adet sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyurulmuştur.

ESTÜ personel alımı ilanı ilanında yer alan başvuru şartları, başvuru belgeleri, başvuru tarihleri gibi tüm detaylar yazımızın devamında.

Hangi Unvanlarda Personel Alımı Yapılacak?

ESTÜ tarafından yayımlanan ilanda Büro Personeli, Koruma ve Güvenlik görevlisi pozisyonlarında en az ortaöğretim mezunu olma şartı ile 8 (sekiz) adet sözleşmeli personel alımı yapılacak.

PozisyonPersonel Sayısı
Büro Personeli6 Kişi
Koruma ve Güvenlik Görevlisi2 Kişi
ESTÜ Personel Alımı 2024

Benzer Yazılar

Başvuru Şartları Neler?

ESTÜ personel alımı ilanında başvuru yapacak adayların aşağıda yer alan genel ve özel başvuru şartlarını taşımaları gerekmektedir.

Genel Başvuru Şartları

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı DMK’nın 48. Maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkekler için askerlik durumu itibarıyla askerlikle ilişkisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak.
 • Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
 • Başvuruların; ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (15. Günün mesai saati bitimine kadar) istenen belgelerle birlikte Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı – İki Eylül Kampüsü 26555 Eskişehir adresine şahsen veya son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşacak şekilde postayla yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • (Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış olsa bile iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faiziyle birlikte tazmin edilecektir.)
ESTÜ Personel Alımı 2024
ESTÜ Personel Alımı 2024
ESTÜ Personel Alımı 2024

Değerlendirilme Süreci

ESTÜ personel alımı ilana başvurular Önlisans mezunları için 2022 yılı KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türü, Ortaöğretim mezunları için ise 2022 yılı KPSS (B) grubu KPSSP94 puan türü dikkate alınacaktır.

2022 yılı KPSS(B) grubu puan sıralamasına göre her bir unvan için belirlenecek kontenjan sayısı kadar asıl ve yedek adayların isimleri, istenecek belgeler ve diğer hususlar başvuru bitim tarihinden itibaren 15 iş günü içinde Üniversitemiz internet sayfasında (https://www.eskisehir.edu.tr/) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru Belgeler

 • Başvuru formu (Üniversitenin internet sayfasında bulunmaktadır.),
 • Özgeçmiş,
 • Öğrenim belgesi veya onaylı örneği (Bölüm adı değişmesi hâlinde değiştiğine ilişkin belgenin mezun olunan okuldan alınması ve eklenmesi gerekmektedir.),
 • 2 adet fotoğraf,
 • 2022 yılı KPSS Sınav Sonuç Belgesi örneği,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge.

ESTÜ Personel Alımı 2024 – Başvuru Şekli

Eski Şehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) personel alımı için başvurular 13.03.2024 – 27.03.2024 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar istenen belgelerle birlikte Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı – İki Eylül Kampüsü 26555 Eskişehir adresine şahsen veya son başvuru tarihine kadar Üniversiteye ulaşacak şekilde postayla yapılması gerekmektedir.

Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.