DAP Personel Alımı 2024 Başvuru Şekli ve Şartları

DAP Personel Alımı 2024 Başvuru Şekli ve Şartları
Yayınlama: 02.05.2024
Düzenleme: 02.05.2024 17:55
64
A+
A-

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az orta öğretim mezunu olma şartı ile farklı unvanlarda çok sayıda sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan ilanda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Başkanlığımız Özel Bütçesinden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2’ nci maddesinin (b) fıkrasına göre “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” aşağıdaki tabloda pozisyon ve nitelikleri belirtilen Büro Personeli ve Teknisyen unvanlarında toplam 4 (dört) sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

İlgili ilana başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru tarihleri ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında.

Hangi Unvanlarda Personel Alımı Yapılacak?

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az orta öğretim mezunu olma şartı ile 2 farklı unvanda toplam 4 sözleşmeli personel alımı yapacak.

PozisyonPersonel Sayısı
Büro Personeli2 Kişi
Teknisyen2 Kişi
DAP Personel Alımı 2024

Diğer İlgili İlanlar

Kamu İlanları

Başvuru Şartları Neler?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunlarında KPSS-P3, Ortaöğretim mezunlarında KPSS-P94 puanı esas alınacaktır. Kişinin başvurduğu pozisyon için aranan mezuniyet düzeyine göre KPSS puan türüne sahip olması gerekmektedir.)
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak,
 • Güvenlik soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından;
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak,
 • Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
 • Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Son başvuru tarihi (12/05/2024) itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonra ve ilanın ilk başvuru tarihinden önce olmak,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında başvuruda bulunacağı pozisyon unvanında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak,
 • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.
 • Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvurular ile usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
DAP Personel Alımı 2024

DAP Personel Alımı 2024 Başvuru Şekli

DAP personel alımı ilanına adaylar müracaatlarını 02/05/2024 tarihinde başlayarak 12/05/2024 tarihlerinde saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde “Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma idaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Hizmeti” ve “Kariyer Kapısı” (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Adayların şahsen, e-mail, posta, kargo ya da APS ile yapılan başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet belgelerini başvurusu sırasında pdf. ya da jpeg. formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Mezuniyet Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında pdf. ya da jpeg. formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında görev yapmakta iken, kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini başvurusu sırasında pdf. ya da jpeg. formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “4/B Hizmet Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

Adaylar; sertifika/ belge istenilen unvanlar için “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan belgeler alanından aranılan belgelerini pdf veya jpeg formatında ilgili doküman alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.