ÇAYKUR İşçi Alımı 2024 – İŞKUR Başvuru Şekli ve Şartları

ÇAYKUR İşçi Alımı 2024 – İŞKUR Başvuru Şekli ve Şartları
Yayınlama: 26.04.2024
1.046
A+
A-

ÇAYKUR farklı illerde bulunan fabrikaları bünyesinde istihdam etmek üzere en az ilkokul mezunu olma şartı ile farklı unvanlarda çok sayıda mevsimlik işçi alımı için İŞKUR üzerinden iş ilanları yayınladı.

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanda ÇAYKUR teşekkülümüz hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla; Rize. Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikalarımıza 930 mevsimlik beden işçisi (tahmil-tahliye). MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunu 70 çay eksperi. Rize ili Ambarlık Çay Fabrikasına 45 engelli ve 10 eski hükümlü mevsimlik işçi. Trabzon ili Bölümlü Çay Fabrikasına 6 engelli ve 4 eski hükümlü mevsimlik işçi, Artvin ili Muratlı Çay Fabrikasına 4 engelli ve 3 eski hükümlü mevsimlik işçi: noter kurası ile işe (MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunları hariç) toplam 1072 mevsimlik işçi alımı yapılacağına yer verilmiştir.

İlgili ilana başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, İŞKUR başvuru sayfası, kadro dağılımı başvuru tarihleri ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında.

Başvuru Şartları Neler?

ÇAYKUR işçi alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda genel ve özel başvuru şartları aranmaktadır.

Genel Başvuru Şartları

 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesine göre işçi olarak alınacaklardan:
 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarma Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinden Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun Hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak. b) 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • c) Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık. Sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı, değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

Özel Başvuru Şartları

İş başvurusunda bulunacak mevsimlik çav eksperi adaylarının:

MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi bölümü mezunu. 2-2022 KPSS Ön lisans P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olması.

İş başvurusunda bulunacak mevsimlik beden işçisi (tahmil-tahliye) adaylarının:

 • 18-50 yaş aralığında,
 • Erkek,
 • En az İlkokul mezunu olmak,
 • Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme.
 • Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması.

İş başvurusunda bulunacak mevsimlik engelli ve eski hükümlü işçi adaylarının:

 • En az İlkokul mezunu olmak,
 • Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,
 • Şartlarını taşımaları gerekmektedir.

Diğer İlgili İlanlar

ÇAYKUR İşçi Alımı 2024 Başvuru Şekli

ÇAYKUR işçi alımı ilanına adaylar 26.04.2024 – 30.04.2024 tarihleri arasında günde İş Kurumu İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla veya www.iskur.gov.tr resmi internet sitesi üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir. İşçi adayları ikamet ettikleri İl ve ilçe için bildirilen işyerlerimizden sadece biri için iş başvurusu yapacaktır.

Adayların, başvuru işlemlerini tamamlamadan önce iş bu ilan metninde belirtilen açıklamalar ve başvuru şartlarını dikkatlice okumaları gerekmektedir. Bu ilanda belirtilen şartları taşımayanların ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir.

Mevsimlik engelli ve eski hükümlü işçi başvuruları: Rize İli Ambarlık Çay fabrikasında. Trabzon İli için Bölümlü Çay Fabrikasında, Artvin İli için Muratlı Çay Fabrikasında ilana çıkılarak alınacaktır. İlgili işçi adaylarının başvuruları alındıktan sonra başvuru yaptığı ilindeki ihtiyaçlı fabrikalara dağıtımı yapılacaktır.

MYO Çay Eksperliği ile Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunu mevsimlik işçilerin alım; Rize İli için Ambarlık Çay Fabrikasına. Trabzon İli için Bölümlü Çay Fabrikasına. Artvin İli için Kemalpaşa Çay Fabrikasına başvuru yapmaları gerekmektedir. İlgili işçi adaylarının başvuruları alındıktan sonra başvuru yaptığı ilindeki ihtiyaçlı fabrikalara dağıtımı yapılacaktır.

Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla Teşekkülümüz merkez ve taşra teşkilatında işçi olarak görev yapanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir.

Rize. Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak mevsimlik işçiler, 14 Mayıs 2024 Salı günü saat 09.00 da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda ISKUR nihai listeleri esas alınarak noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecektir. İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2024 yılı yaş çay kampanyası içinde işe başlatılacak: başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan veya istenen belgeleri süresi içinde ibraz edemeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacaktır.

Teşekkülümüzün Kamu Kuruluşu olması nedeniyle işe alacağı işçileri İş Kurumu II Müdürlüklerinden almasında yasal zorunluluk bulunduğundan gerek Genel Müdürlüğümüze ve gerekse ünitelerimize verilen iş başvuru dilekçeleri geçerli değildir.

Bir işçi adayı ikametinin bulunduğu İl veya ilçeye bağlı bir üniteye başvuruda bulunacak, birden çok üniteye başvurdukları tespit edilenler veya ikamet ettiği il ve ilçe dışındaki bir işyerimize başvuruda bulunanların işlemlerinin tümü iptal edilecek ve işe giriş kurasına alınmayacak, kurada işe girmeyi hak etse bile ilgili işçi adayı ile sözleşme yapılmayacaktır.

ÇAYKUR İşçi Alımı 2024
ÇAYKUR İşçi Alımı 2024
ÇAYKUR İşçi Alımı 2024

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.