Bahşılı Belediyesi Memur Alımı 2024 Başvuru Formu

Bahşılı Belediyesi Memur Alımı 2024 Başvuru Formu
Yayınlama: 23.03.2024
144
A+
A-

Bahşılı Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile farklı unvanlarda çok sayıda memur alımı yapılacağını duyurdu.

Yayınlanan ilgili ilanda Kırıkkale ili Bahşılı Belediyesi kendi bünyesinde,657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, Ekonomist, Tekniker, Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarında açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru formu ve diğer tüm detaylar haberimizde.

Başvuru Şartları Neler?

Başvuru yapacak adayların aşağıda yer alan genel ve özel başvuru şartlarını taşımaları gerekmektedir.

Genel Başvuru Şartları

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ncı maddesi ile 48 nci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Erkek Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak yâda askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak.

Özel Başvuru Şartları

 • İlan edilen kadrolar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 • 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi için, son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Valiliklerce verilen Özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi için, Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi için, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi için, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartları taşımak.
Bahşılı Belediyesi Memur Alımı 2024
Bahşılı Belediyesi Memur Alımı 2024
Bahşılı Belediyesi Memur Alımı 2024

Başvuru Belgeleri

Başvuru sırasında;

 • Sınava girmek isteyen adaylar, www.bahsili.bel.tr adresi üzerinden veya Belediyemizden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla Belediyemizce tasdik edilebilecek fotokopisi,
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi için son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Valiliklerce verilen Özel güvenlik görevlisi kimlik kartının aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

Bahşılı Belediyesi Memur Alımı Başvuru Formu

Bahşılı Belediyesi memur alımı için adaylar sözlü sınava katılabilmek için; Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeler ile birlikte 15/04/2024 tarihinden 17/04/2024 tarihi mesai bitimine kadar(08:30-12:00 / 13:30-16:30)mesai saatleri içerisinde şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu Bahşılı Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet Binası Hüseyin Onbaşı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi no:23 Bahşılı/KIRIKKALE adresine müracaatlarını yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

 • Elektronik ortamda yapılan başvurularda istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde Belediyemizin www.bahsili.bel.tr adresine başvuru yapabileceklerdir.
 • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.