Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı 2024 -Başvuru Formu ve Maaşları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı 2024 -Başvuru Formu ve Maaşları
Yayınlama: 01.03.2024
Düzenleme: 01.03.2024 20:45
873
A+
A-

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında bulunan yerleşkeleri bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise, önlisans, lisan mezunu olma şartı ile farklı unvanlarda çok sayıda erkek/kadın sözleşmeli personel alımı yapılacağını resmen açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere, Mimar, Mühendis, Teknisyen, Tekniker, Şehir Plancısı, Büro Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Destek Personeli, Aile Sosyal Destek Personeli, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Çocuk Gelişimcisi, Öğretmen, Fizyoterapist, Hemşire, Diğer Sağlık Personeli, Avukat, Yurt Yönetim Personeli unvanlarında toplam 8.000 sözleşmeli personel alımı için başvuruların başlandığına yer verilmiştir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu, kadro dağılımı, başvuru tarihleri, personel maaşları ve daha fazlası tüm detayları ile haberimizin devamında.

Hangi Unvanlarda Personel Alımı Yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda Merkez ve Taşra Teşkilatları bünyesinde istihdam edilmek üzere, Mimar, Mühendis, Teknisyen, Tekniker, Şehir Plancısı, Büro Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Destek Personeli, Aile Sosyal Destek Personeli, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Çocuk Gelişimcisi, Öğretmen, Fizyoterapist, Hemşire, Diğer Sağlık Personeli, Avukat, Yurt Yönetim Personeli unvanlarında toplam 8.000 sözleşmeli personel alımı için başvuruların başlandığına yer verilmiştir.

Başvuru Şartları Neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda genel ve özel başvuru şartları aranmaktadır.

Genel Başvuru Şatları Neler?

 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
 • Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup, bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
 • 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine eklenen; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” şartını sağlıyor olmak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler Neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylardan aşağıda yer alan başvuru belgeleri istenmektedir.

 • Bir adet vesikalık fotoğraf, (Adayların fotoğrafı e-Devlet üzerinden otomatik yüklenecek olup, fotoğrafı yüklenmeyenlerin son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte vesikalık fotoğrafını başvuru sırasında sisteme yüklemesi gerekmektedir.)
 • Adayların mezuniyet bilgileri sisteme otomatik yüklenecektir. Mezuniyet bilgileri görüntülenemeyen adayların ilgili kutucuğu işaretleyip onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini manuel olarak yüklemeleri gerekmektedir.
 • Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine “Denklik Gösterir Belgelerini” yüklemeleri gerekmektedir.
 • Adres bildirimi, adli sicil ve askerlik durumuna ilişkin bilgiler sisteme otomatik yüklenecektir.
 • Adayların görevlerini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan etmeleri gerekmektedir.
 • Adayların son 1 yıl içerisinde 4/B sözleşmeli personel olarak çalışma bilgisini beyan etmeleri gerekmektedir.
 • “Koruma ve Güvenlik Görevlisi” ünvanına başvuracak olan adayların Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartını önlü, arkalı ve okunaklı olacak şekilde taratarak pdf formatında Kariyer Kapısına yüklemeleri gerekmektedir. Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartını sisteme; önlü, arkalı ve okunaklı olacak şekilde taratarak yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
 • Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri ve “Aday Başvuru Bilgileri” formunu yazdırmaları gerekmektedir.

Başvuruların Değerlendirilme Süreci

 • Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısı kadar asil aday ve 4 katı kadar yedek aday belirlenecektir.
 • KPSS puanları eşit olan adayların bulunması halinde; doğum tarihi önce olan aday, bunda da eşitlik olması halinde mezuniyet tarihi önce olan aday üst sırada yer alacaktır.
 • Alıma ilişkin duyuru Bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya aile.gov.tr/pgm) yayımlanacaktır. Bilgilendirmeler Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 • Duyuru ve bilgilendirmeleri adayların takip etmesi önem arz etmektedir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı 2024 -Başvuru Şekli ve Tarihi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı için adaylar başvurularını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

 • Belirtilen süre içinde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Birden fazla bölüm mezunu olan ya da birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar sadece bir (1) bölüm veya pozisyon için müracaatta bulunabileceklerdir.
 • Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı 2024
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı 2024
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı 2024
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı 2024
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı 2024
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı 2024
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı 2024
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı 2024
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı 2024

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Maaşları 2024 Ne Kadar Oldu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2024 yılı itibariyle memur olmak isteyen vatandaşlarımız için müjde niteliğinde bir duyuru yayımladı. Yayımlanan duyuruda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında bulunan yerleşkeleri bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise, önlisans, lisan mezunu olma şartı ile 8.000 sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

İlgili ilana başvuru yapacak olan adaylar için yazımın ilk bölümünde başvuru sayfasına, başvuru tarihlerine, başvuru şartlarına ve başvuru adresine yer vermiştik. Yazımızın bu bölümünde ise vatandaşlarımızın en fazla merak ettiği ve araştırdığı konularından bir diğeri yani personel maaşları ne kadar sorununa yanıt vereceğiz.

Memur Maaşlarına Ne Kadar Zam Yapıldı?

2024 yılı Ocak ayı itibariyle memur ve memur emeklilerinin maaşlarında gerçekleşen %49,25’lik zam, kamu çalışanları için merakla beklenen gelişmeydi. Yapılan açıklamaya göre, en düşük memur maaşı 22 bin TL’den 34 bin 215 TL’ye yükseldi. Aynı zamanda, en düşük memur emekli maaşı da 9 bin 876 liradan 14 bin 739 liraya çıktı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın daha önce yapmış olduğu açıklamada bu zam oranı enflasyon hedeflemelerine paralel olarak %50’ye yakın bir seviyede gerçekleştiğini belirtmişti. Yıllık %64,77’lik enflasyon oranıyla açıklanan bu zam , Kaymakam, Doktor, Polis, Hemşire, Mühendis gibi kamu görevlilerinin maaşlarını olumlu yönde etkiledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Maaşları

2024 yılı Ocak ayı itibariyle memur ve memur emeklilerinin maaşlarında gerçekleşen %49,25’lik zam sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görev yapan en düşük personel maaşı 22 bin TL’den 34 bin 215 TL’ye yükselmiştir.

Bu maaşlar net rakamlar olmamakla birlikte özlük haklarına ve yapılan işe göre değişiklik göstermektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İletişim Bilgileri

 • www.aile.gov.tr , www.aile.gov.tr/pgm
 • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü
 • Adres: Eskişehir Yolu Sögütözü Mahallesi 2177 Sokak No: 10/A kat 4 Çankaya / ANKARA
 • Tel : (312) 705 52 15, (312) 705 53 78, (312) 705 52 69

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 1 Yorum
 1. Emin Elitok dedi ki:

  Engelli rapor yüzde elli