Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Personel Alımı 2024 – Başvuru Formu ve Şartları

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Personel Alımı 2024 – Başvuru Formu ve Şartları
Yayınlama: 20.04.2024
336
A+
A-

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az ortaöğretim mezunu olma şartı ile farklı unvanlarda çok sayıda sözleşmeli personel alımı yapılacağını resmen duyuru.

ADÜ tarafından yayınlanan ilanda en az ortaöğretim mezunu olma şartı ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre, 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca hemşire ve destek personeli unvanlarında toplam 65 sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

İlgili ilana başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu, başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında.

Hangi Unvanlarda Personel Alımı Yapılacak?

ADÜ kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az ortaöğretim mezunu olma şartı ile 2 farklı unvanda toplam 65 sözleşmeli personel alımı yapacak.

PozisyonPersonel Sayısı
Hemşire30 Kişi
Destek Personeli35 Kişi
ADÜ Personel Alımı 2024

Diğer İlgili İlanlar

Başvuru Şartları Neler?

ADÜ personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda genel ve özel başvuru şartları aranmaktadır.

Genel Başvuru Şartları

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartları taşımak,
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, “Sözleşmeli personel olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olmak,
 • Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi bünyesindeki pozisyonlar için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mâni olmamak,
 • Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
 • Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaları nedeniyle KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
 • Başvuru yapabilmek için 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSS/P3, Ortaöğretim (Lise) mezunları için KPSS/P94 puanı esas alınacak olup, EN AZ “50” (ELLİ) TABAN PUAN ŞARTI ARANMAKTADIR.
ADÜ Personel Alımı 2024
ADÜ Personel Alımı 2024

Örgün Eğitim: Öğrencilerin, eğitim – öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etme zorunluluğunda oldukları bir eğitim – öğretim türüdür.

Başvuru Belgeleri

ADÜ personel alımı Başvuru Formu, (İlan başvuru tarihleri içinde, http://www.adu.edu.tr/ web adresinde “Duyurular” kısmından temin edilecektir)

 • Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi ya da barkodlu e-Devlet çıktısı,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • 2022 KPSS (B) grubu puanını gösterir barkodlu ÖSYM sonuç belgesi,
 • 1 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekmekte olup, başvuru formuna yapıştırılmak suretiyle teslim edilecektir).

Adaylar Dikkat

 • Başvuru Formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Doldurulması gereken alanlarda eksiklik olması durumunda (pozisyon, başvuru kodu vb.) adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.
 • Başvuru esnasında görevli personelin, başvuruda bulunan adayın başvuru formu ve evraklarını kontrol etme yetkisi bulunmamakta olup, teslim edilen başvuru formu ve evrakların eksiksiz olması adayın sorumluluğundadır.
 • Adaylar birden fazla pozisyona başvuruda bulunamazlar. Birden fazla pozisyona başvuruda bulunduğu tespit edilen adayın tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Önemli Açıklama

 • İlana ilişkin sonradan alınan kararlara ve yapılan değişikliklere ait tüm duyurular, Üniversitemiz http://www.adu.edu.tr/ web adresinden yapılacak olup, başka bir şekilde tebliğ yapılmayacaktır.
 • İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
 • İdare; gerekli duyduğu hallerde ilanda değişiklik yapma veya ilanı iptal etme yetkisine sahiptir.

ADÜ Personel Alımı 2024 Başvuru Şekli

ADÜ personel alımı ilanına başvuru yapacak adayların, 20/04/2024 – 06/05/2024 (mesai bitimine kadar) tarihleri arasında http://www.adu.edu.tr/ web adresinde “Duyurular” kısmında bulunan Başvuru Formunu indirerek eksiksiz bir şekilde doldurması, istenilen belgelerle birlikte başvuru tarihi içinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlük Binası Zemin Kat Başvuru Ofisine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Mazereti sebebiyle şahsen başvuruya gelemeyecek adaylar adına, noterden başvuruya esas vekâlet verilmesi suretiyle başvuru yapmalarına olanak sağlanacaktır.

Posta yolu ile gönderilen başvurular geçersiz sayılacağı için işleme alınmayacak ve işleme alınmayan başvurular ile ilgili adaylara ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır.

ADÜ Personel Alımı 2024

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.